Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
extra hepatitis editie, nr.25 - 28 juli 2019    
reactie meer info aanmelden

 

28 juli: Wereld Hepatitis Dag

Vandaag is het Wereld Hepatitis Dag. Eén van de 7 officiële wereldwijde gezondheidsdagen die door de WHO lidstaten zijn uitgeroepen om aandacht te vestigen op een bepaalde ziekte of gezondheidsprobleem. Op deze Wereld Hepatitis Dag 2019 roept de WHO alle landen en partners op het volgende thema te promoten: "Investeer in de eliminatie van hepatitis". Uit berekeningen van de WHO is er een jaarlijkse investering van 6 miljard US dollar nodig om de wereldwijde eliminatiedoelen in 2030 te halen. Deze doelen zijn een reductie van 90% in de incidentie van hepatitis en een 65% afname in mortaliteit ten opzichte van 2015. Kijk op de website van de WHO voor het campagne filmpje en meer achtergrond informatie. In het kader van Wereld Hepatitis Dag deze speciale editie van de Update met nieuws en informatie over hepatitis. #WorldHepatitisDay 

Nieuws

‘Vind de missende miljoenen’

‘Vind de missende miljoenen’

Nog altijd zijn er ongeveer 290 miljoen mensen op de wereld die hepatitis hebben zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zonder kennis over de eigen hepatitis-status kan het virus zich blijven verspreiden. Het "Find the Missing Millions" programma, geïnitieerd door de World Hepatitis Alliance, ondersteunt landen in de opsporing van hepatitis. Speciaal voor Wereld Hepatitis Dag 2019 hebben ze een film gemaakt om bewustwording over virale hepatitis te vergroten.

Bron: World Hepatitis Alliance, juli 2019

Revisie Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Revisie Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Het RIVM heeft een vernieuwde versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (incl. snij-, bijt- en spataccidenten) gepubliceerd. In de nieuwe richtlijn is o.a. een stappenplan toegevoegd, de tabel voor de risico-inschatting van een accident en de tabel 'groepen met een verhoogd risico' zijn geactualiseerd. Ook zijn er wijzigingen in de bepaling van de hepatitis B-status, de leeftijdsgrens voor verhoogde kans op non-respons na vaccinatie en de maatregelen ten aanzien van hepatitis C. Zie voor alle wijzigingen de website van het RIVM.

Bron: RIVM Landelijke Richtlijn Prikaccidenten, april 2019

Heropsporingsprojecten van chronische hepatitis B-patiënten langs de lat

Door verbeterde behandelmogelijkheden komen er tegenwoordig meer patiënten met chronische hepatitis B in aanmerking voor behandeling. Heropsporing van patiënten die uit zorg zijn geraakt kan daarom zinvol zijn. De vraag is wat de beste manier is om patienten te heropsporen? Om die vraag te beantwoorden heeft het RIVM een aantal heropsporingsprojecten en de lessen daaruit op een rij gezet.

Bron: Infectieziekten Bulletin, mei-juni 2019

Hepatitis C: van testen tot behandelen

Hepatitis C: van testen tot behandelen

Eerder dit jaar verscheen een artikel in TSG over het hepatitis C opsporingsproject onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam. Dit project werd uitgevoerd in het najaar 2017 door De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam op 14 MO-locaties, waar een anti-HCV prevalentie van 9,8% werd gevonden. De grootste uitval zat tussen de anti-HCV test en de behandeling. Aanbevolen wordt om ook de HCV-RNA op locatie te testen met vingerprikbloed-tests.

Bron: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, april 2019

Rapport over drugs gerelateerde infectieziekten in Europa

Rapport over drugs gerelateerde infectieziekten in Europa

Het rapport 'Drug-related infectious diseases in Europe: update from the EMCDDA expert network' geeft een overzicht van infectieziekten (hepatitis B en C, en hiv) bij injecterend drugssgebruik in Europa voor de periode tot februari 2019. De situatie binnen het gevangeniswezen word daarin ook meegenomen. Naast recente gegevens over surveillance, uitbraken en preventiemaatregelen, biedt het rapport een beschrijving van de doelgroep en een overzicht van de dekking van harm reduction voorzieningen, testen en behandeling.

Bron: EMCDDA, juni 2019

Voorbeelden van nieuwe hepatitis C-zorgmodellen voor drugsgebruikers in Europa

Voorbeelden van nieuwe hepatitis C-zorgmodellen voor drugsgebruikers in Europa

Het EMCDDA heeft 11 goede voorbeelden uit 8 landen verzameld en beschreven. Deze case studies beschrijven hoe medewerkers van verslavingszorg en harm reduction voorzieningen mensen die drugs injecteren ondersteunen voor een betere toegang tot testen en behandelen van hepatitis C. Het zijn innovatieve en creatieve methoden, waarbij ook de belangrijkste inzichten over duurzaamheid en overdraagbaarheid beschreven worden. Dit met het doel dat de modellen op andere plekken geïmplementeerd kunnen worden.

Bron: EMCDDA, juli 2019

Nog meer goede voorbeelden uit Europa!

Nog meer goede voorbeelden uit Europa!

Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN) lanceert vandaag twee nieuwe publicaties op haar Hepatitis C Initiative website:

Naast deze publicaties bevat de website veel andere resources: trainingen, video's, rapporten, naslagwerken, etc.

Bron: C-EHRN, juli 2019

Hepatitis kennisvragenlijst als opfrisser en om trainingsbehoeften te identificeren

Het EMCDDA heeft een kennisvragenlijst ontwikkeld voor medewerkers van harm reduction voorzieingen over hepatitis B en C. Het heet een kennisvragenlijst, maar bestaat eigenlijk uit allemaal stellingen die waar zijn. Het is bedoeld om de eigen kennis te checken door per stelling aan te geven of dit al bekend is of dat het voor die persoon nieuwe informatie betreft. Daarnaast kan het instrument ook goed gebruikt worden als tool om het gesprek met collega's te voeren over deze onderwerpen en te bepalen waarop extra training gewenst is.

Bron: EMCDDA, juli 2019

Sterke daling van hepatitis C bij gebruikers van de spuitomruil in Australië

Sterke daling van hepatitis C bij gebruikers van de spuitomruil in Australië

Sinds de hepatitis C (HCV) behandeling in 2016 op grote schaal beschikbaar kwam in Australië, is de prevalentie van HCV onder mensen die drugs injecteren gedaald met 60% volgens dit rapport van het Kirby Institute in Sydney. Waar in 2015 nog 1 op de 2 gebruikers van de spuitomruil hepatitis C hadden, is dat gedaald naar 1 op de 5 gebruikers in 2018. De onderzoekers menen dat dit het resultaat is van hoge aantallen uitgevoerde behandelingen. Ook de prevalentie van hiv en risicogedrag komen in het rapport aan bod.

Bron: The Kirby Institute, juli 2019

Nieuwe prevalentiegegevens van hepatitis C in België

De strikte regels voor vergoeding van hepatitis C behandeling in België zijn nog gebaseerd op prevalentieschattingen uit 1993-1994 (prevalentie van 0,87%). In deze nieuwe studie werd een prevalentie in de algemene bevolking vastgesteld van 0,22%, gebaseerd op analyses van 3209 monsters van 28 laboratoria. Geschat wordt dat 66% van de geïnfecteerden tussen de 50 en 69 jaar zijn. Met deze nieuwe cijfers hopen de onderzoekers dat beleidsmakers de regels rondom medicatievergoeding versoepelen, zodat meer mensen tijdige toegang krijgen tot behandeling.

Bron: BMC Public Health, januari 2019

Handige informatie en naslagwerken – Nationaal

  • Het 'Richtsnoer hepatitis B' is opgesteld om als praktische leidraad te dienen voor de diagnostiek, follow-up en behandeling van patiënten met een (doorgemaakte) chronische hepatitis B infectie. Laatste update: juni 2018.
  • Het 'Richtsnoer behandeling hepatitis C'  is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met een (chronische) hepatitis C virusinfectie. Laatste update: maart 2019.
  • Geaccrediteerde e-learning modules van de Stichting Hepatitis Informatie over preventie en opsporing van hepatitis. Er zijn 6 modules beschikbaar voor doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen.
  • In 2016 is onder het motto 'Meer dan opsporen' het nationaal hepatitisplan uitgebracht, dat focust op 5 pijlers om verdere verspreiding te voorkomen en de ziektelast en sterfte te verminderen.

Handige informatie en naslagwerken – Internationaal

Agenda

11-13 september 2019: 8th International Conference on Hepatitis Care in Substance Users te Montréal, Canada

Internationale conferentie over de laatste ontwikkelingen rondom de epidemiologie en behandeling van virale hepatitis bij mensen die drugs gebruiken, bezocht door zowel onderzoekers als zorgprofessionals.

8-9 oktober 2019: Expert meeting on drug-related infectious diseases (DRID) te Lissabon, Portugal

Een bijeenkomst van het EMCDDA om de laatste ontwikkelingen en de monitoringsdata rond (de prevalentie van) drugsgerelateerde infectieziekten te bespreken op Europees niveau.

22-23 november 2019: 6th International Viral Hepatitis Elimination Meeting (IVHEM) te Amsterdam

Thema is het vertalen van diagnostische en therapeutische ontwikkelingen naar brede toepassingen om de eliminatie doelen van 2030 te behalen. Abstract deadline: 13 september 2019.

25-26 november 2019: HEP Community Summit te Marseille, Frankrijk

Save the date, nog geen verdere informative beschikbaar.

27 november 2019: Nationale Hepatitis Dag te Rotterdam

Het platform voor alle betrokkenen binnen het veld van virale hepatitis in Nederland: beroepsgroepen curatieve zorg, patiëntenorganisaties, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg en beleidsmakers. 

29 november 2019: 23e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks te Amsterdam

Het thema is: Nederland naar nul. Met speciale aandacht voor zorg voor iedereen toegankelijk maken.

2020

15-18 april 2020: EASL Internationale Lever Congres te Londen, Engeland

Registratie en het indienen van abstracts opent op 1 oktober 2019.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Daan van der Gouwe, Agnes van der Poel en Marjolein de Vries

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden | Doorsturen

copyright © Trimbos-instituut 2016