Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Tabaksontmoediging | nr 1 | 19 januari 2016
Column

Ernst, Nico en Bart en de 59.997 andere doden

Ernst, Nico en Bart en de 59.997 andere doden

Dit is de 25e column van de Nieuwsbrief Tabaksontmoediging. Reden voor een feestje?

 

Onderzoek en projecten

Wat zijn de componenten voor een optimale, uitgebreide stoppen met roken behandeling?

Dat is niet voor alle stadia van stoppen gelijk. Dit onderzoeksprogramma van de het National Cancer Institute in de VS identificeerde verschillende interventie-componenten voor rokers die nog niet willen stoppen, voor rokers die rookvrij willen worden en dat langdurig willen blijven.

Kindersterfte daalt door verhogen van de tabaksaccijns

Deze studie laat zien dat met elke US dollar accijnsstijging de kindersterfte afneemt met bijna 2 kinderen per 10.000 geboortes.

Bij displayban zullen minder kinderen gaan roken

Een meta-analyse bevestigt dat zichtbaarheid van tabaksproducten op verkooppunten de kans vergroot dat kinderen gaan experimenteren met roken en later een roker zijn.

Infertiliteit en vroege menopauze door roken en meeroken

Nieuwe cijfers uit een studie onder meer dan 90.000 postmenopauzale vrouwen toont dat roken en meeroken zo'n 15% hogere kans geven op infertiliteit en dat de menopauze 1 tot 2 jaar eerder intreedt bij (mee)rooksters dan bij vrouwen die nooit (mee)rookten.

Nog veel misverstanden over “minder schadelijk roken”

Een nationale survey in de VS vond dat in de algemene bevolking, en met name onder rokers, nog heel wat misvattingen bestaan over de hogere of lagere schade van alternatieve tabaksproducten, vergeleken met conventionele sigaretten. Slechts 3,5% van de respondenten schatte de schade van verschillende tabaksproducten in op hetzelfde niveau als met wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld.

Gebruik van e-sigaret zal dalen bij bepaalde beleidsmaatregelen

Accijnsverhoging, waarschuwingslabels en het verminderen van de beschikbaarheid van smaken zijn beleidsmaatregelen die volgens een marktonderzoek in de VS volwassen rokers zullen weerhouden over te stappen op de e-sigaret.

Hollandse Nieuwe

Kei Long Cheung (Caphri Maastricht) onderzocht waarom beschikbare economische kennis over tabaksontmoediging wel of niet wordt gebruikt door de stakeholders.

Mirjam Severs (UMC Utrecht) zag dat rokende patiënten met zowel colitis ulcerosa als met de ziekte van Crohn meer afwijkingen kregen buiten de darm, zoals chronische huidafwijkingen en gewrichtsproblemen, terwijl roken de afwijkingen in de darm bij colitis ulcerosa gunstig beïnvloedt, en bij Crohn juist ongunstig.

Jorien Treur (VU Amsterdam) vond dat rokers meer cafeïne gebruiken, vooral in koffie, en minder in cola en energiedrankjes.

Marjolein Snaterse (Hogeschool van Amsterdam) vond dat rokers die direct na een acuut hartinfarct stoppen met roken succesvol gestopt blijven zonder extra ondersteuning.

Tanver Walele (Fontem Ventures, een bedrijf dat e-sigaretten ontwikkelt) publiceerde twee RCTs in 24 personen waarin de farmacokinetiek en de veiligheid en subjectieve effecten van een e-sigaret werden vergeleken met een nicotine inhalator en een conventionele sigaret.

Het Trimbos-instituut publiceerde een nieuwe factsheet over de effecten van generieke tabaksverpakkingen (plain packaging) en de infographic "Rookvrij Blijven, ook na de zwangerschap".

Beleid

Tientallen Kamervragen over wijziging van de Tabakswet

De implementatie van de EU-richtlijn in de Tabakswet is in een laatste fase gekomen. Doel van de EU-richtlijn: een vermindering van het aantal rokers in 2020 met 2%. In een dikke nota licht staatssecretaris van Rijn veel aspecten van het wetsvoorstel toe: van de elektronische sigaret tot plain packaging, de display ban en het track- en tracesysteem.

Kamerbrieven over displayban, leeftijdsgrens en e-sigaret

Ook verder ontwikkelingen in Den Haag: in de levensmiddelenbranche is een convenant gesloten waarbij wordt toegewerkt naar een display ban van tabaksproducten vóór 1 juli 2016. 10.000 tabaksautomaten worden voorzien van een ID-swiper. In 2016 start een tweejarig communicatietraject tabaksontmoediging. Tabaksproducenten die ook e-sigaretten op de markt brengen mogen de merknaam van het tabaksproduct niet gebruiken voor de e-sigaretten (de zogenaamde merkextensie). De verkoop van e-sigaretten met en zonder nicotine, dus ook de shishapen, aan jongeren onder de 18 jaar wordt verboden. Deze wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet gaat waarschijnlijk in mei 2016 in.

Interventies om te voorkomen dat zwangere vrouwen roken en drinken weinig toegepast

In een rapport van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) naar de rol van de overheid bij de prenatale kinderbescherming wordt geconstateerd dat in de praktijk interventie-instrumenten om te voorkomen dat zwangere vrouwen roken en drinken (zoals de V-MIS) weinig of niet op de juiste wijze worden toegepast. De Raad adviseert om effectieve programma's te implementeren.

Amsterdam zet in op denormalisatie van roken

De gemeente Amsterdam wil op lokaal niveau bijdragen aan het terugdringen van het aantal rokers. De beleidsnotitie Tabaksontmoediging 2016-2019 zet in op twee speerpunten: a. voorkomen dat jongeren beginnen met roken; b. stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken. De gemeente gaat bijdragen aan het minder toegankelijk maken van tabakswaren en gaat maatregelen treffen die bijdragen aan denormalisatie van roken in de directe leefomgeving van jongeren.

Europese Hof oordeelt dat de EU-Tabaksproductenrichtlijn (TPD) wettig en geldig is

Op 23 december 2015 heeft de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat alle maatregelen uit de TPD wettig zijn. Dit geldt met name voor de afschrikwekkende plaatjes die op de sigarettenpakjes komen, plain packaging (o.a. Frankrijk en Groot-Brittannië gaan dit invoeren), het verbod op mentholsigaretten (vanaf 2020) en de speciale regels voor de e-sigaretten.

Media

KWF campagne ‘Eigenlijk best gek, hè?' gestart

Op 17 december 2015 is in het kader van de Rookvrije Generatie de campagne 'Eigenlijk best gek, hè?' gestart. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het feit dat Nederlandse jongeren gemiddeld drie keer vaker geconfronteerd worden met de verkooppunten van tabaksproducten dan van gewoon bruin brood.

In Rucphen gemiddeld de meeste mensen met longkanker

Tussen Nederlandse gemeenten bestaan grote verschillen in het aantal gevallen van longkanker. In de Brabantse gemeente Rucphen ligt het gemiddeld aantal gevallen longkanker bijna twee maal boven het landelijk gemiddelde.

Waarschuwingen op sigarettendoosjes hebben geen effect op gedrag

Hoogleraren Gerjo Kok en Rob Ruiter stellen dat uit onderzoek blijkt dat waarschuwingen op pakjes sigaretten, teksten noch plaatjes, ervoor zorgen dat er minder gerookt wordt.

ID-scanners bij leeftijdscontrole tabak mogelijk in strijd met wet

Op basis van een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens concludeert TabakNee dat het gebruik van ID-scanners voor leeftijdscontrole aan de kassa in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In Frankrijk wordt plain packaging ingevoerd

Het Franse parlement heeft besloten dat sigaretten alleen nog maar in neutrale verpakking verkocht mogen worden.

E-sigaretten op recept in Engeland

Engelse huisartsen kunnen sinds 1 januari 2016 e-sigaretten voorschrijven aan tabaksverslaafde patiënten. Alleen e-sigaretten die als geneesmiddel zijn geregistreerd worden door de NHS vergoed.

Agenda

Volgend nummer Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief (nummer 2 | 2016 ) verschijnt op dinsdag 8 maart.

De e-sigaret: hype, hobby, hazard en/of hulpmiddel?

Nascholingsavond (gratis) georganiseerd door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en het Trimbos-instituut. De avond op donderdag 28 januari is VOL. Daarom wordt een tweede avond georganiseerd op donderdag 31 maart, van 17.30-21.00 uur. 

Accreditatie: 3 punten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken; accreditatie bij GAIA is aangevraagd. 

Meer informatie en aanmelding  via deze link.

Buitenlandse congresagenda

SRNT 22nd Annual Meeting, 2-5 maart 2016, Chicago, VS 

Respiratory Health and Smoking Science Summit 2016, 24-26 mei 2016, London, UK

SRNT Europe, 8-10 september 2016, Praag, Tsjechië

7th ECToH (European Conference on Tobacco or Health), 23-25 maart 2017, Oporto, Portugal 

Redactie:

Esther Croes
Toine Ketelaars
tabaksontmoediging@trimbos.nl

www.trimbos.nl
www.rokeninfo.nl

Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2015