Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Tabaksontmoediging | nummer 1 | 17 januari 2017
Column

Delen is vermenigvuldigen

Delen is vermenigvuldigen

Coördinator van het Landelijk Coördinatiepunt Stoppen met roken Monique Croes introduceert in haar column een nieuw digitaal 'SMR-platform voor zorgprofessionals' dat in februari online gaat.

Onderzoek en projecten

Herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving

Deze tweede herziening van de richtlijn "Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning" behandelt de ontwikkelingen op het gebied van gedragsmatige ondersteuning en farmacotherapeutische interventies en bevat nieuwe hoofdstukken over e-health ondersteuning en de e-sigaret. Beschikbaar zijn een overzicht van aanbevelingen en de autorisatieversie.

WHO: 8 miljoen tabaksdoden per jaar

In deze 700 bladzijden dikke studie becijferden het Amerikaanse National Cancer Institute en de Wereldgezondheidsorganisatie dat de kosten die roken veroorzaakt viermaal zo hoog zijn als de opbrengsten. Volgens de nieuwe berekeningen sterven er de komende tijd jaarlijks niet 6 miljoen mensen aan de gevolgen van roken, maar 8 miljoen. Lees de boodschap kort samengevat of luister naar de reactie van Wanda de Kanter.

Surgeon General bezorgd om e-sigaret bij jeugd

In verschillende landen, waaronder Nederland, hebben meer jongeren ervaring met de e-sigaret dan met een reguliere sigaret. De toonaangevende Surgeon General maakt zich hierover zorgen, met name vanwege de potentiële blootstelling aan nicotine, waar het ontwikkelende brein extra gevoelig voor is, en vanwege de blootstelling van "meedampers" aan potentieel schadelijke chemicaliën. Er is ook een korte samenvatting.

Rokende mannen breken vaker hun heup

Dat concludeert de eerste meta-analyse (gebaseerd op 14 prospectieve studies) die naar deze associatie werd uitgevoerd. De kans voor huidige rokers is 47% groter dan voor nooit-rokers. Vergeleken met nooit-rokers hebben zelfs ex-rokers nog een 15% grotere kans om hun heup te breken en dat is statistisch significant.

Technologische ondersteuningsmethoden bij SMR veelbelovend

Deze meta-analyse laat veelbelovende resultaten zien bij onder andere patiënten met psychiatrische of verslavingsproblemen die tijdens het stoppen met roken worden ondersteund met sms-jes of computerprogramma's.

Hollandse Nieuwe

Jizzo Bosdriesz (AMC-Amsterdam) vindt in zijn proefschrift verklaringen voor de lagere effectiviteit van beleidsmaatregelen gericht op tabaksontmoediging bij laagopgeleiden (o.a. een sociale norm die nog positief over roken is, maatregelen die maar moeilijk laagopgeleiden bereiken en de lagere kans dat een stoppoging succesvol is bij laagopgeleiden). Datum promotie: 25 januari.

Marit Berg (Maastricht University) deed een systematische review en zag dat maar een klein deel van de economische evaluaties van stoppen met roken interventies volledig genoeg zijn om ook in een andere context te gebruiken.

Linda Ringlever (Radboud Universiteit) vond in een 3-jarige RCT weinig effecten van een speciale stoppen met roken interventie gericht op ouders met én ouders zonder een kind met astma.

Alet Wijga (RIVM) stelde vast dat 23,7% van de kinderen met astma bij wie in huis werd gerookt, één jaar na de diagnose niet meer binnenshuis aan tabaksrook worden blootgesteld. Dat is een beduidend grotere kans op een rookvrij huis dan voor kinderen die geen astma hebben.

Erna Krüsemann (RIVM) heeft met een geurpanel en chemische analyses vastgesteld hoeveel menthol een sigaret kan bevatten voordat het geurpanel de menthol daadwerkelijk ruikt. Sigaretten met een mentholsmaak zijn vanaf 2020 verboden.

Een Trimbos factsheet over de relatie tussen roken en de hersenontwikkeling van jongeren beschrijft de grotere kwetsbaarheid van het adolescente brein om te beginnen met roken en door te gaan met roken als de eerste sigaret eenmaal gerookt is.

De Hartstichting heeft een infosheet uitgebracht over het effect van stoppen met roken op het aantal hart- en vaatpatiënten in 2025. De infosheet geeft antwoord op vragen als: 'wanneer 30% van de rokers stopt, hoeveel hart- en vaatpatiënten scheelt dat dan?'

Het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde (NTvG) is in januari 2017 gestart met een serie artikelen over tabak, Dossier Roken: van gezondheidseffecten tot financiële kosten, van preventie tot behandeling van rookverslaving, en van verslavingsbiologie tot de ethiek van overheidsbemoeienis bij rookontmoediging. Voor een deel zijn de artikelen vrij toegankelijk.  

Deelnemers gezocht voor implementatieonderzoek naar een nieuwe tool voor zorgprofessionals om ouders te kunnen doorverwijzen naar de bewezen effectieve interventie Rookvrije Ouders die kan ondersteunen bij stoppen met roken.

Beleid

Staatssecretaris sluit plain packaging in de toekomst niet uit

Als blijkt dat het doel van het nieuwe artikel 3.4 van het Tabaks- en rookwarenbesluit (over het onaantrekkelijk maken van tabaksverpakkingen) voor jongeren niet voldoende wordt bereikt, zal de staatsecretaris laten onderzoeken of het voorschrijven van een standaardverpakking [plain packaging] van tabaksproducten proportioneel is.

Display ban wordt wettelijk geregeld

De brancheorganisaties die betrokken zijn bij de verkoop van tabaksproducten hadden van de staatssecretaris tot 1 december 2016 de tijd gekregen om een vrijwillig convenant over een display ban op verkooppunten te sluiten. Nu dit niet gelukt is zal wettelijk geregeld gaan worden dat tabaksproducten op termijn niet meer te zien zijn in schappen van tankstations, tabakswinkels en supermarkten.

GGD Actieplan rookvrije generatie

Met een Actieplan hebben de 25 GGD-en zich aangesloten bij de beweging op weg naar een rookvrije generatie van de ANR. Lokaal maatwerk is essentieel. Speerpunten zijn: kinderen moeten (mee)rookvrij kunnen opgroeien, extra ondersteuning voor rokers die willen stoppen met roken, alle gemeentelijke gebouwen moeten rookvrije worden.

Media

‘Een doodnormale zaak’ in première gegaan

"Wat als mensen in de tabaksindustrie hardop de waarheid zouden zeggen..." Dat is wat er gebeurt in een korte film met de naam: 'Een doodnormale zaak'. Het doel van de film is om mensen wakker te schudden ten aanzien van de werkwijze van de tabaksindustrie. Deze film is vanaf 12 januari als voorfilm te zien in een aantal bioscopen in Nederland.

Artsen betalen mee aan proces tegen tabaksindustrie

Huisartsen en medisch specialisten gaan de strijd tegen de tabaksindustrie financieel ondersteunen. De vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) stelt meer dan 200.000 euro beschikbaar voor o.a. de strafzaak die 1300 zieke (ex)rokers tegen de industrie willen aanspannen.

Hoestend reclamebord bij passerende roker

In Zweden zijn door een apotheker reclameborden voorzien van een rookmelder. Het bord gaat "hoesten" als een roker langsloopt.

Agenda

Binnenlandse bijeenkomsten

Op 10 februari 2017 houdt het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) een congres bij De Zilveren Vosch te Utrecht. Door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken zijn 6 accreditatiepunten toegekend.

Op 30 maart vindt er een nascholing plaats van het Trimbos-instituut en het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken over de wijzigingen in de herziene richtlijn Behandeling Tabaksverslaving.

Op 31 mei organiseert de KNMG in samenwerking met VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) het Symposium Maak de zorg rookvrij. Tijd: 15:30 - 20:30. Locatie: Domus Medica, Utrecht.

Tweede Kamer

In de week van 16 januari is het Plenair debat Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten.

In de week van 15 februari is het AO Alcohol- en tabaksbeleid.

Buitenlandse bijeenkomsten

SRNT 23rd Annual Meeting, 8-11 maart 2017, Firenze Fiera Congress & Exhibition Center,  Florence, Italië

2017 National Conference on Tobacco or Health, 22-24 maart 2017, Austin, TX, USA

7th ECToH (European Conference on Tobacco or Health), 23-25 maart 2017, Oporto, Portugal

Redactie:

Esther Croes
Toine Ketelaars
tabaksontmoediging@trimbos.nl

www.trimbos.nl
www.rokeninfo.nl

Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2016