Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief IJslandse preventiemodel | nummer 1 | 26 november 2018

Deze nieuwsbrief van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut houdt je op de hoogte van de pilot waarin zes Nederlandse gemeenten experimenteren met het IJslandse preventiemodel. Ook ontvang je uitnodigingen voor bijeenkomsten, publicaties en andere updates over het IJslandse preventiemodel.

Kijk voor de laatste updates over het IJslandse model en over de pilot ook op onze website: www.trimbos.nl/IJsland

Inspiratie uit IJsland

Wat is het IJslandse preventiemodel?

IJsland heeft de laatste 20 jaar een community-based preventieaanpak gebruikt om het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) aan te pakken onder jongeren. Met succes! In 1998 was 42% van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste 30 dagen dronken geweest. In 2017 is dit nog maar 5%. Voor roken en het gebruik van drugs realiseerden de IJslanders een vergelijkbare daling. Maar hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Lees verder

Terugblik: inspiratiemiddag over het IJslandse model

Op 25 september vond de eerste inspiratiemiddag over het IJslandse preventiemodel plaats. Tijdens deze middag deelden we informatie over het IJslandse model, het pilottraject en de vragenlijst. Ook vertelden de gemeente Hardenberg en de gemeente Urk over hun eerste ervaringen met het IJslandse model. Beide gemeenten nemen deel aan het pilottraject. 

Klik hier voor de dia's van de presentatie

Nu al aan de slag met het IJslandse model?

We krijgen vaak de vraag van gemeenten en andere partijen wat zij al kunnen doen om aan de slag te gaan met het IJslandse model. Zolang de pilot naar de vertaling van het IJslandse model naar de Nederlandse situatie loopt, is die vraag niet volledig te beantwoorden. Natuurlijk delen we graag wat we wél al weten. 

Lees verder

Het pilottraject in Nederlandse gemeenten

De planning van het pilottraject in Nederland

Stap 1: Verkennen in IJsland (medio 2018)

Stap 2: Data verzamelen (eind 2018)

Stap 3: In gesprek met lokale stakeholders (begin 2019)

Stap 4: Aan de slag met interventies en maatregelen (2019/2020)

Stap 5: Evaluatie (eind 2020 en begin 2021)

Datacollectie in volle gang

De zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel, zijn begonnen met het verzamelen van data over het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren. De pilot moet duidelijk maken hoe het succesvolle IJslandse preventiemodel naar Nederland gehaald kan worden.

Lees verder

Uit het veld

Friesch Dagblad: Helpt de IJslandse aanpak ook de Friese jeugd?

Op 12 november vond het symposium 'Fryslân nuchter en vitaal' van GGD Fryslân plaats. Het Friesch Dagblad schreef een artikel over de IJslandse aanpak die ook aan bod kwam tijdens het symposium. 

Klik hier voor het artikel

Volkskrant: Hoe IJslandse tieners drank en sigaretten inruilden voor sport

In de zomer van 2017 schreef de Volkskrant een uitgebreid artikel over het IJslandse preventiemodel. Dit artikel wekte de interesse van diverse gemeenten én van het NJi en Trimbos-instituut. In dit artikel worden enkele IJslandse jongeren geïnterviewd. Ook sprak de Volkskrant met Ingá Dóra Sigfúsdóttir, onderzoeker van drank- en drugsgebruik onder jongeren werkzaam aan de Universiteit van Reykjavik.

Klik hier voor het artikel

Stentor: Hardenberg en Urk leren van IJsland: hoe krijg je jeugd van drank en drugs af?

Na de start van het pilotproject in Nederland schreef de Stentor een artikel over de IJslandse aanpak in Hardenberg en Urk. Hiervoor werd onder andere Jennien Dijk geïnterviewd van de gemeente Hardenberg. 

Klik hier voor het artikel

BBC: Filmpje over het IJslandse preventiemodel

De BBC heeft een kort filmpje gemaakt waarin ze een aantal aspecten van het IJslandse preventiemodel toelichten.

Klik hier voor het filmpje

Agenda

Wat kun je de komende tijd verwachten?

We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De volgende updates kun je de komende tijd van ons verwachten:

- Meer updates over het pilottraject

- Begin 2019 een literatuurstudie over het IJslandse model

- In 2019 een tweede inspiratiebijeenkomst over het IJslandse model

Updates worden gedeeld in deze nieuwsbrief en op onze website: www.trimbos.nl/IJsland

REDACTIE: Lian Smeets, Jeroen de Greeff
CONTACT: IJsland@trimbos.nl
WEBSITE: https://www.trimbos.nl/IJsland

powered by Aan Zee