Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Januari 2019

Deze nieuwsbrief bevat informatie over het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) congres van 15 februari 2019 in de Zilveren Vosch te Utrecht.

Programma vastgesteld

De ingediende abstracts zijn door de Programma Commissie beoordeeld. In totaal werden 25 abstracts goedgekeurd, waarmee een mooi en breed programma kon worden samengesteld met onder meer aandacht voor onderzoek naar stoppen met roken ondersteuning, naar effectiviteit van interventies in het kader van de Rookvrije Generatie, naar roken en zwangerschap, en nieuwe neurocognitieve inzichten in tabaksverslaving.

Henk Helderink van het RIVM zal een interessante keynote geven over het toekomstscenario van tabak zoals dat in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) wordt geschetst. Hierin wordt ook de link naar het Preventieakkoord gemaakt: wat is haalbaar en realistisch? Ook worden twee symposia gehouden over 'adoptie en effecten van beleid ter preventie van roken door jongeren' en over 'de rol van het International Tobacco Control (ITC) Nederland Project in de evaluatie van nationaal tabaksontmoedigingsbeleid'.

Daarnaast organiseert ZonMw op het congres een sessie waarin de vier onderzoeksconsortia zich presenteren, die recent van start zijn gegaan met onderzoek naar tabaksontmoediging. Deze sessie vormt een startbijeenkomst waar de consortia hun plannen aan alle geïnteresseerden zullen ontvouwen. Het doel is elkaar informeren, kennismaken met de partners, zoeken naar verbinding tussen activiteiten en kijken of partijen die nog niet bij de consortia betrokken zijn, kunnen aanhaken.

Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs 2019

De Nationale Tabaksontmoediging Onderzoeksprijs is in 2018 ingesteld door het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT), als stimulans voor onderzoekers.

De prijs zal voortaan elk jaar worden uitgereikt. Voor 2019 zal de prijs uitgereikt worden aan een jonge onderzoeker voor een recent geaccepteerd/gepubliceerd artikel welke beoordeeld zal worden op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en innovatie op het gebied van tabaksontmoediging.

Kandidaten kunnen voorgedragen worden tot 15 januari 2019.

Lees meer over het voordragen van kandidaten

Congresprogramma & Registreren

Congresprogramma & Registreren

Het volledige congresprogramma is inmiddels te vinden op de website: https://nnvt.org/congres-2019/

U kunt zich hier ook registreren voor deelname. De kosten zijn 150 euro. Hierbij is een lunch inbegrepen.

Meld u aan

U kunt contact opnemen via info@nnvt.org

Powered by Aan Zee