Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Helder op School - september 2020

Smokefree Challenge weer van start!

Op 2 november 2020 gaat de Smokefree Challenge weer van start. Met deze niet-roken wedstrijd spreken leerlingen van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs af een halfjaar niet te roken. Daarmee kunnen ze mooie prijzen winnen, zoals een klassenuitje naar keuze. Scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor de challenge via de contactpersoon bij de eigen ggd of instelling voor verslavingszorg of op Smokefreechallenge.nl.

Om de wedstrijd aan te kondigen, zijn aan het begin van dit nieuwe schooljaar ansichtkaarten verspreid op vele scholen. Dit jaar ook meedoen? Meld je aan via helderopschool@trimbos.nl en wij sturen je ook een setje ansichtkaarten toe die je kunt inzetten bij de werving.
Op de website is ook ander wervingmateriaal verkrijgbaar, zoals een voorbeeldmail om scholen uit te nodigen voor deelname.

De Edsons: voor een Rookvrij Schoolterrein

Een rookvrij onderwijsterrein is sinds 1 augustus 2020 verplicht. Veel onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceert het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Edsons. Een fictief team dat onderwijsinstellingen bijstaat.
Het team bestaat uit de ondernemende Edson, leerling Lisa, sportdocent Gino, onderwijsdirecteur Denise, deskundige Farida en conciërge Cor. Zij zijn er voor basisscholen, middelbare scholen tot aan mbo's, hogescholen en universiteiten. Met behulp van video's, tips en factsheets worden instellingen geholpen om hun terreinen rookvrij te maken.
Maak hier kennis met De Edsons of lees het nieuwsbericht hier.

Pilotscholen gezocht!

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. Het programma bestaat uit lessen voor leerlingen in klas 2 of 3 in het reguliere vo, en biedt ondersteunende informatie aan hun ouders of verzorgers om het gesprek over roken, alcohol drinken en/of blowen met hun kind aan te gaan.

In het voorjaar van 2020 zou een pilotonderzoek worden uitgevoerd naar de werking en implementatie van Samen Fris, maar deze is vanwege corona uitgesteld. Nu de scholen weer open zijn, willen we de pilot hervatten. Hiervoor zoeken wij nog scholen.
Meer informatie en aanmelden bij Ester Speth, espeth@trimbos.nl

Wervingsfilm Samen Fris

Om scholen een betere indruk te geven van ons digitale lesmateriaal en de werving van scholen te vergemakkelijken, gaan wij filmpjes maken. De eerste wervingsfilm (Samen Fris) is af. Wij zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden en ontvangen graag feedback over de bruikbaarheid van het filmpje in de praktijk.

Bekijk het filmpje hier.

Jullie feedback mag naar helderopschool@trimbos.nl

Online trainingen

In het afgelopen half jaar hebben we helaas alle geplande train de trainer bijeenkomsten moeten annuleren. Ook op korte termijn worden fysieke bijeenkomsten afgeraden. Tegelijkertijd zien we de mogelijkheden van het online werken. Daarom zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van digitale trainingen. In november starten we met een train de trainer voor Samen Fris. Dit betreft dan een eerste test. Na Samen Fris volgt nog een digitale train de trainer voor Frisse Start. 
Voor de pilot van de digitale training Samen Fris is slechts plaats voor 6 mensen. We zullen de komende week gericht mensen benaderen voor deelname. Daarbij houden we rekening met de cursisten die zich hadden aangemeld voor de bijeenkomsten in maart en april en kijken we ook naar een zo eerlijk mogelijke verspreiding over de instellingen.
We realiseren ons dat we daarbij ook een hoop mensen moeten teleurstellen. Onze intentie is om zo spoedig mogelijk aan het begin van het nieuwe kalenderjaar extra trainingen aan te bieden. Je hoeft je niet opnieuw aan te melden wanneer je al eerder belangstelling bij ons aangegeven hebt. We zullen je vanzelf benaderen.

Gamen en sociale media: scholen gezocht

Er zijn verschillende materialen ontwikkeld op het gebied van gamen en sociale media. Vorig jaar werden al de e-learning voor onderwijsprofessionals en het materiaal voor de ouderavond gelanceerd. Ook is inmiddels een beleidsadvies voor scholen ontwikkeld.

Om de materialen te kunnen verbeteren, zijn we op zoek naar scholen die hiermee aan de slag willen gaan. Ken je scholen die geïnteresseerd zijn in de materialen of waarbinnen gamen en sociale media een aandachtspunt is? Neem dan contact op via helderopschool@trimbos.nl

Vragenlijst ouders en middelengebruik

Binnenkort wordt er vanuit Helder op School een vragenlijst uitgezet rondom middelenopvoeding. Met deze vragenlijst willen we onderzoeken waardoor verschillende ouders er niet in slagen om met hun kind op een constructieve manier over middelengebruik te praten en heldere regels te stellen. We kijken hierbij zowel naar overtuigingen die ouders hebben als naar omstandigheden die hierbij in de weg kunnen zitten. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om ouders in de toekomst beter te kunnen ondersteunen.
We zijn hiervoor op zoek naar ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, krijgen ouders vragen over alcohol en roken OF alcohol en blowen. Zie jij de mogelijkheid om een groep ouders te bereiken voor deze vragenlijst? Neem dan contact op met helderopschool@trimbos.nl. Zodra de vragenlijst gereed is voor afname, zullen wij contact met je opnemen.

Inspiratiemaand Studenten, alcohol, drugs en tabak

Dit jaar organiseren we voor de vijfde keer onze inspiratiebijeenkomst Studenten, alcohol, drugs en tabak. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19, kiezen we dit jaar voor een andere vorm. We organiseren maar liefst vijf online sessies in november! Deelname is kosteloos. Bij de startsessie op 1 november zal onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis aanwezig zijn en kun je verhalen horen over cultuurverandering, begrenzen van problematisch gebruik en het brein.
Verder bieden wij in de sessie op maandag 30 november de mogelijkheid jouw aanpak, methode of ideeën te presenteren aan heel Nederland. Voor de sessie ''Alcohol- en drugsbeleid in de praktijk'' zijn we benieuwd naar successen en dilemma's vanuit de praktijk! Stuur je ideeën en vragen naar studenten@trimbos.nl

Je kunt je hier aanmelden voor 1 of meerdere sessies

Digitale regiobezoeken

Het is ook dit najaar nog mogelijk om met ons van gedachten te wisselen of op de hoogte gebracht te worden van het aanbod van Helder op School in een digitaal regiobezoek. We hebben daar zeker nog ruimte voor, dus laat het ons weten via helderopschool@trimbos.nl.

Verlenging geldigheid leslicenties

Vanwege de scholensluiting in het afgelopen voorjaar, hebben wij besloten om de geldigheidsduur van de in het afgelopen schooljaar aangekochte leslicenties voor Samen Fris, In Charge en Be wise, think twice met een jaar te verlengen. Alle contactpersonen die het betreft, hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.