Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nr 21 - 12 maart 2018    
reactie meer info aanmelden

 

Het Nederlands Harm Reduction Congres - dinsdag 17 april

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, wacht niet te lang: We zien u graag op het derde Nederlandse Harm Reduction Congres op 17 april 2018, te Utrecht. 
Met veel plezier organiseert het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, samen met Mainline, Correlation/Regenboog Groep en Dienst Justitiële Inrichtingen, dit congres voor de tweede keer. Met het congres bieden we u een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van harm reduction in Nederland. Na een keynote lezing met een reflectie op de ontwikkeling en betekenis van harm reduction in Nederland volgt een gevarieerd programma met interactieve parallelsessies, een tweetal praktische trainingen en voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar www.harmreductioncongres.nl. En wilt u uw collega's waarvoor dit mogelijk interessant is op deze uitnodiging attenderen? Wij danken u hartelijk!

 

Nieuws

Nieuw rapport over het testen op hepatitis in de gemeenschap

Nieuw rapport over het testen op hepatitis in de gemeenschap

Het Correlation Netwerk kondigt de publicatie van een nieuw rapport aan over het belang van het testen op HCV in de gemeenschap. Door de HCV test aan te bieden in die setting en/of op die plek waar de gemarginaliseerde doelgroep met beperkte toegang tot de reguliere gezondheidszorg zich bevindt - bijvoorbeeld bij de daklozenopvang of bij mensen thuis - worden bepaalde hoog risico groepen (waaronder drugsgebruikers) eerder bereikt dan wanneer alleen binnen de (gezondheidszorg)instellingen getest wordt.

Bron: Correlation Netwerk, december 2017

Survey naar HCV-gerelateerde zorg in gebruiksruimten

Survey naar HCV-gerelateerde zorg in gebruiksruimten

Door het Internationale Netwerk Gebruiksruimten (INDCR) is een survey gehouden onder gebruiksruimten in 10 landen, waaronder Nederland, over de aandacht en het aanbod voor hepatitis C bij hun cliënten. Uit de resultaten bleek dat de meeste gebruiksruimten wel iets van HCV-gerelateerde zorg bieden, maar dat er ook nog voldoende ruimte is om deze diensten uit te breiden. Het rapport beschrijft wat daarvoor nodig is.

 

Bron: IDPC, februari 2018

Happiapp.nl

Happiapp.nl

De app Happi, ontwikkeld voor patiënten met hiv, kent een functie waarmee patiënten een consult met de arts kunnen opnemen. Deze app onderscheidt zich op twee belangrijke punten van een gewone opnamefunctie op de smartphone. De Happi app bewaart geluidsfragmenten versleuteld, waardoor ze niet via directory's of anderszins benaderbaar zijn en hacken of verspreiden van het geluidsfragment voorkomt. Daarnaast kan de alert om je medicijnen in te nemen worden geanonimiseerd.

Bron: ViiV healthcare, februari 2017

Knelpunten eliminatie virale hepatitis in België en Luxemburg

Op 7 en 8 november is in Brussel een bijeenkomst gehouden van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB) waarin de epidemiologie, surveillance, preventie en risicogroepen voor virale hepatitis besproken zijn. De intentie was om een update te geven van de preventieve maatregelen in België en Luxemburg en hun effect op preventie en controle van virale hepatitis. Er werden twee presentaties gegeven over virale hepatitis bij drugsgebruikers en gevangenen in België en Luxemburg

Bron: Nieuwsbrief Stichting Hepatitis Informatie nr. 41, december 2017

Harm Reduction voorbij cijfers

Peter Sarosi, onder andere oprichter van en redacteur bij Drugreporter.org, schreef een interessant artikel over de observaties van hemzelf en andere verslaggevers van deze website die jarenlang over de hele wereld harm reduction ontwikkelingen in beeld brengen. Hij zet uiteen hoe harm reduction op verschillende wijzen wordt vormgegeven in de wereld, gebaseerd op verschillen in cultuur, politieke factoren, en de verwachtingen van donateurs. 

Bron: Drugreporter, november 2017

Een systematisch overzicht van interventies ter preventie van hiv en HCV bij drugsgebruikers

Mensen die drugs injecteren zijn een kwetsbare sleutelgroep in wereldwijde hiv en hepatitis C epidemieën. Diverse harm reduction programma's voor deze doelgroep werken preventief op deze infecties. De schrijvers van dit artikel in de Lancet geven een overzicht in cijfers en percentages waar op het niveau van landen, regio's en de wereld deze preventieve interventies aanwezig zijn. 

Bron: IDCP, oktober 2017

Wereld Hepatitis Top: Geen eliminatie zonder decriminalisatie!

Wereld Hepatitis Top: Geen eliminatie zonder decriminalisatie!

Tijdens de Wereld Hepatitis Top in november 2017 te Sao Paulo werd de Verklaring van de Hepatitis Gemeenschap vrijgegeven met de titel: "Geen eliminatie zonder decriminalisatie". De verklaring roept wereldleiders en beleidsmakers op om de toegang tot effectieve en betaalbare HCV preventie en behandeling te verbeteren voor drugsgebruikers door herziening van het drugsbeleid. De verklaring kan hier worden gelezen en onderschreven door organisaties en individuele personen.

Bron: Hep C Coalition, november 2017

Succesvollere reductie van hepatitis C infecties door micro-eliminatie

Verschillen in de beschikbaarheid van behandeling voor diverse risicogroepen maakt grootschalige eliminatie van hepatitis C lastig. In een artikel in het Journal of Hepatology wordt daarom het concept van micro-eliminatie voorgesteld. Dit houdt in dat vanuit nationale eliminatiedoelen, kleinere pragmatische doelen worden geformuleerd voor eliminatie in subpopulaties, waaronder drugsgebruikers. Tegelijkertijd nemen de mensen die het best geïnformeerd zijn over de HCV epidemie in een specifieke risicogroep het voortouw in het ontwikkelen en aanbieden van interventies toegespitst op de specifieke kenmerken en omstandigheden van die doelgroep.

Bron: Journal of Hepatology, oktober 2017

HIV preventie 2020 Road Map – een versnelling van HIV preventie

HIV preventie 2020 Road Map – een versnelling van HIV preventie

De Preventie 2020 Road Map legt de basis voor een door landen gestuurde beweging om HIV preventieprogramma's, waaronder harm reduction, op te schalen, om versneld het doel te halen om in 2030 een einde te maken aan aids als dreiging voor de publieke gezondheid.

Bron: IDCP, oktober 2017

Hong Kong's methadonverstrekking programma een voorbeeld voor de wereld

Een nieuw verschenen rapport laat zien hoe men in Hong Kong een praktisch, flexibel en zeer toegankelijk programma heeft ontwikkeld voor methadonverstrekking. Het is een voorbeeld van hoe beleidsmakers van elkaar kunnen leren en het geleerde aanpassen aan en toepassen op de eigen lokale situatie. De meest effectieve systemen reageren op de behoeften van de patiënten, niet andersom.

Bron: Open Society Foundation, oktober 2017

We kunnen vrouwen die drugs gebruiken niet negeren

We kunnen vrouwen die drugs gebruiken niet negeren

Volgens de WHO ondervindt 1 op 3 vrouwen geweld in haar leven, vaak door iemand die ze goed kent. Voor drugsgebruikende vrouwen ligt dit percentage hoger. Zonder toegang tot harm reduction voorzieningen blijven zij slachtoffer van geweld tegen vrouwen. Het PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) bracht een rapport uit over de situatie van drugsgebruikende vrouwen in Indonesië. Ook verscheen een artikel over vrouwen die drugs gebruiken in de Oekraïne. Eén van de problemen waar zij tegenaan lopen is dat zij niet naar de politie kunnen voor bescherming tegen huiselijk geweld, omdat zij dan gearresteerd worden voor drugsgebruik.

Bron: Open Society, december 2017

Stand van zaken Harm Reduction in Midden-Oosten en Noord-Afrika

Stand van zaken Harm Reduction in Midden-Oosten en Noord-Afrika

In de afgelopen 10 jaar is het (inter-)nationaal belang van harm reduction in het Midden-Oosten en Noord-Afrika toegenomen. Dit korte rapport toont een overzicht van de stand van zaken, bereikte successen en actuele uitdagingen in deze regio. Belangrijke actiepunten zijn o.a. het opschalen van harm reduction initiatieven en het verbeteren van onderzoeksdata, waaronder gegevens over infectieziekten bij drugsgebruikers. 

Bron: IDCP, oktober 2017

Harm Reduction van start in Oeganda

Harm Reduction van start in Oeganda

In september 2017 authoriseerde het Oegandese Ministerie van Gezondheid pilot programma's voor spuitomruil in enkele aangewezen gezondheidscentra in het land. Jaren werk van het Oegandese Harm Reduction Netwerk en partnerorganisaties is hier aan vooraf gegaan. Tot op heden was er weinig kennis over onveilig injecterend drugsgebruik en werden ongeveer 21% van de nieuwe hiv infecties vastgesteld bij mensen die drugs injecteren.

Bron: IDPC, oktober 2017

 

Eerste Oost-Afrikaans Harm Reduction congres vond plaats

Eerste Oost-Afrikaans Harm Reduction congres vond plaats

Van 26 februari tot 1 maart 2018 vond in Nairobi het eerste Harm Reduction congres in Oost-Afrika plaats. Het thema van deze conferentie was "Leiderschap en vernieuwing in Harm Reduction voor Afrika", en richtte zich op het uitlichten van de best practices en vernieuwing in harm reduction in de regio Oost-Afrika. Kijk hier voor het programma en de abstracts.

Bron: IDPC, februari 2018

 

Agenda

17 april 2018 3e Nederlandse Harm Reduction Congres Utrecht
Naast de klassieke harm reduction thema's is er ook aandacht voor o.a. harm reduction in de uitgaans- en fitnesssetting.

18-20 april 2018 EECAAC (Eastern European Central Asian Aids Congres) Moskou
Check de AFEW website met nieuwtjes over toegankelijke HR initiatieven in Oost-Europa.

23-27 juli 2018 Aids 2018 - International aids conference Amsterdam
Het thema is barrières doorbreken en bruggen bouwen.

19-21 september 2018 INSHU Cascais, Portugal
Hoofdthema is het elimineren van HCV onder drugsgebruikers. Op dag 1 staat harm reduction op het programma.

28 april - 1 mei 2019 26th Harm Reduction International Conference Porto, Portugal
Een unieke kans om te leren van het progressieve Portugese drugs en HR beleid. 

 

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel, Marjolein de Vries en Moniek Zijlstra-Vlasveld

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden |

copyright © Trimbos-instituut 2016