Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief HOS - januari 2020

De eerste maand van 2020 is alweer voorbij. Uiteraard hopen wij dat het voor iedereen een gelukkig en gezond 2020 mag worden.
Wij gaan er in ieder geval weer een mooi jaar van maken.
En we starten met de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Lees o.a. over onze nieuwe projectleiding, het materiaal voor gamen en sociale mediagebruik, regiobezoeken 2020 en nieuwe trainingsdata voor onze train de trainers.

Nieuwe projectleider

Na 10 jaar projectleider te zijn geweest van eerst De gezonde school en genotmiddelen en nu Helder op School, ga ik het stokje overdragen.
Per 1 februari wordt Simone Onrust de nieuwe projectleider van Helder op School. Simone is een goede bekende binnen Helder op School, zij werkt al jaren mee aan ontwikkeling en onderzoek van nieuwe interventies. Ik heb met heel veel plezier gewerkt binnen het programma, zeker door de vele goede contacten met jullie, preventiewerkers van GGD'en en instellingen voor verslavingszorg, en de scholen. Het programma heeft in de afgelopen 10 jaar heel wat ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij jullie kritisch hebben meegedacht en meegewerkt om het steeds een beetje beter te maken. Met de nieuwe naam en de nieuwe inhoud staat Helder op School als een huis.
In mijn nieuwe functie als programmamanager Jeugd zal ik zijdelings zeker betrokken blijven bij Helder op School en velen van jullie nog tegenkomen. Dus daarom: tot ziens! 

Jeroen Lammers

Materiaal Gamen en sociale media

Op ons jubileumfeest ter ere van ons 30-jarige bestaan, 21 november jongstleden, is het nieuwe materiaal rondom gamen en sociale media gepresenteerd. Uit een inventarisatie is gebleken dat er behoefte is aan materiaal voor ouders en docenten. Dit heeft geresulteerd in een ouderavond voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij beide ouderavonden wordt een handleiding verstrekt.
Daarnaast is binnenkort een ouderfolder beschikbaar. Deze kan na afloop van de ouderavond worden meegegeven aan ouders.
De ouderavond is zo ontwikkeld dat hij uitgevoerd dient te worden door preventiewerkers of Gezonde School-adviseurs.

Naast de ouderavond is er een e-learning ontwikkeld voor docenten of andere onderwijsprofessionals. De cursus is geschikt voor docenten in het primair en het voortgezet onderwijs en kost €10,- per licentie.
Voor preventiewerkers of Gezonde School-adviseurs kan een gratis licentie worden aangevraagd via helderopschool@trimbos.nl

Trainingsagenda 2020

Voor de eerste helft van dit jaar hebben we weer een aantal train de trainers ingepland voor onze verschillende interventies.

Samen Fris

Be wise, think twice

In Charge

Help, mijn kind gaat uit (i.s.m. programma Alcohol)

Frisse Start

Klik op een datum voor meer informatie over de training en om je aan te melden.
Iedere training heeft plek voor 12 deelnemers. Wees er snel bij, want een aantal trainingen zit al aardig vol. De mensen van de verschillende wachtlijsten hebben namelijk reeds eerder bericht ontvangen.

Regiobezoeken 2020

In 2019 reisden we weer kriskras door het land om jullie te zien en te spreken. Zo gingen we naar Den Haag, Venlo, Rotterdam, Haarlem en Goes. Tijdens een regiobezoek schetsten we de kaders van Helder op School en praatten we jullie bij over de nieuwste ontwikkelingen. Ook testen we jullie kennis over Helder op School aan de hand van een quiz, waarbij we soms zagen dat er fanatiek gespeeld werd teneinde met de eer te kunnen strijken. Jullie vertelden op jullie beurt waar jullie mee bezig waren en tegenaan liepen. Zowel voor ons als voor jullie waren het waardevolle bezoeken.

Zijn we nog niet bij je op bezoek geweest en wil jouw team ook in 1,5 uur bijgepraat worden over Helder op School? Laat het ons weten, dan plannen wij samen met jullie een bezoek in.

helderopschool@trimbos.nl

Gezocht: pilotscholen voor Take it Personal en Samen Fris

Voor onze (les)programma's Samen Fris en Take it Personal zijn wij nog op zoek naar pilotscholen.

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. Het programma bestaat uit lessen voor leerlingen in klas 2 of 3 in het reguliere vo, en biedt ondersteunende informatie aan hun ouders of verzorgers om het gesprek over roken, alcohol drinken en/of blowen met hun kind aan te gaan.
In het voorjaar van 2020 wordt een pilotonderzoek uitgevoerd naar de werking en implementatie van Samen Fris. 

Take it Personal is de selectieve interventie voor leerlingen met een verhoogd risico op misbruik van middelen (voorheen: Preventure). Leerlingen wordt aan de hand van hun eigen persoonlijkheidsprofiel geleerd hoe zij het beste kunnen omgaan met hun valkuilen. Hierdoor kunnen problemen met middelengebruik mogelijk worden voorkomen.
Het programma is nu doorontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Er wordt bij een aantal praktijkscholen een pilotonderzoek uitgevoerd naar de werking en implementatie ervan.  

Heb je vragen of heb je scholen die geïnteresseerd zijn in deelname? Neem dan contact op via helderopschool@trimbos.nl

Oproep!

Voor onze verschillende lesprogramma's hebben wij informatieve flyers gemaakt. Bekijk hier bijvoorbeeld de flyers voor het vo.
Daarnaast bieden wij onze train de trainers aan voor onze contactpersonen die docententrainingen geven op scholen die met de lespakketten aan de slag gaan. 
Maar soms ben je (nog) niet getraind, maar heb je een (advies)gesprek op een school en wil je een bepaald programma wel goed kunnen toelichten. Of voer jij als preventiemedewerker alleen de adviesgesprekken op school, maar voer je niet zelf de docententrainingen uit.
Omdat wij signalen ontvangen dat dit een knelpunt kan zijn in je werk, willen wij inventariseren wat je nu precies nodig zou hebben van ons om de gesprekken op scholen goed te kunnen voeren en/of de scholen voldoende te kunnen voorlichten over Helder op School.

Hiervoor zullen wij een aantal mensen gericht gaan benaderen, maar mocht je nu zelf al ideeën hebben of je feedback willen geven: mail het ons op helderopschool@trimbos.nl

Verkenning effectief alcoholbeleid hoger onderwijsinstellingen

Het afgelopen najaar reisde het team dat zich bezighoudt met het HBO/WO door Nederland, om daar met hoger onderwijsinstellingen te spreken over hun alcoholbeleid. De verkenning effectief alcoholbeleid hoger onderwijsinstellingen richt zich op de volgende deelvragen:

  • Op welke factoren/onderdelen moet alcoholbeleid bij hoger onderwijs zich richten?
  • Welke voorbeelden van interventies, maatregelen of samenwerkingsverbanden voor de doelgroep studenten/ hoger onderwijs zijn er in het binnen- en buitenland?
  • Kan gezien het bovenstaande worden geconcludeerd hoe een (plausibel) effectief pakket aan maatregelen bij het hoger onderwijs eruit dient te zien?
  • Welke partijen zijn nodig om zo'n pakket goed te implementeren?
  • Hoe kan het draagvlak hiervoor worden vergroot?
  • Welke andere concrete adviezen met betrekking tot de implementatie van het alcoholbeleid bij hoger onderwijs zijn er?

Donderdag 23 januari jl. zijn de voorlopige resultaten van deze verkenning gepresenteerd aan hoger onderwijsinstellingen.Tijdens deze bijeenkomst is in werksessies gekeken naar de wijze waarop alcoholbeleid op de eigen instelling geïmplementeerd kan worden.

In maart zal het rapport verschijnen, waarin onder meer handvatten te vinden zijn voor het opzetten van effectief alcoholbeleid. Meer weten? Mail studenten@trimbos.nl