Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 3 | 13 februari 2020

Deze editie van de Trimbos Nieuwsflitsen staat geheel in het teken van de ggz. Met onder andere aandacht voor de aanpak van stigmatisering en de stand van zaken rond ambulantisering. Is dit interessant voor u? Kom dan zeker ook naar het congres Ambulantisering op 26 maart in Utrecht.

De ggz-kennis binnen het Trimbos-instituut wordt ontwikkeld door het programma Zorg & Participatie. Naast de dossiers Ambulantisering en Re-integratie zijn ook Maatschappelijke opvang, Herstelondersteunende zorg en Verward gedrag dossiers van dit programma.

Nieuws

Kwaliteit van leven bij psychische aandoening blijft fors achter

Kwaliteit van leven bij ernstige psychische aandoening blijft fors achter

Mensen met een ernstige psychische aandoening beoordelen de kwaliteit van hun leven gemiddeld met een 6,4. Dat is fors lager dan het rapportcijfer dat de algemene bevolking hiervoor geeft: een 7,6. 

Verder valt op dat de maatschappelijke participatiegraad onder mensen met ernstige psychische aandoeningen laag is. Slechts 22% heeft betaald werk, dat is ruim drie keer minder dan het percentage werkenden in de algemene beroepsbevolking. Ook de eenzaamheidsproblematiek is groot; ruim vier op de vijf voelt zich in enige mate eenzaam en ongeveer twee op de vijf is erg of heel erg eenzaam.

Lees meer en bekijk het onderzoek

GGZ-professionals willen vooroordelen aanpakken

GGZ-professionals willen vooroordelen aanpakken

STIGMA - Mensen met een langdurige psychische aandoening worden vaak gestigmatiseerd. Ook binnen de ggz. Dat blijkt uit een enquête onder leden van het panel Psychisch Gezien. Hulpverleners zien dit als een groot probleem en willen ermee aan de slag.

Hoe stigmatisering kan worden aangepakt

Gemeenten willen groei instroom individuele begeleiding beter begrijpen

Gemeenten Drechtsteden willen groei instroom in individuele begeleiding (IB) beter begrijpen

ONDERZOEK - De Sociale Dienst Drechtsteden heeft het Trimbos-instituut gevraagd onderzoek te doen naar de factoren achter de groei van de instroom bij het maatwerkproduct individuele begeleiding (IB). Sinds deze vorm van ondersteuning in 2015 onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, is het aantal aanvragen in sommige gemeenten sterk toegenomen. Mensen met een kwetsbaarheid kunnen bij hun gemeente het Wmo maatwerkproduct IB aanvragen. Zij kunnen dan hulp en advies krijgen bij de regie in dagelijkse taken zoals boodschappen doen, de post doornemen en het indelen van de dag. Vragen waar de gemeenten Drechtsteden antwoord op willen zijn bijvoorbeeld: hoe moet de toename worden begrepen, wat is het profiel van de cliënten en op welke manier kan hierop worden gestuurd vanuit gemeentelijk beleid?

Ook een vraag over zorgontwikkeling in de regio?

Panel Psychisch Gezien zoekt nieuwe leden

Panel Psychisch Gezien zoekt nieuwe leden

STEM - Het panel Psychisch Gezien geeft inzicht in de maatschappelijke participatie en de zorg- en leefsituatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Daarmee krijgt deze groep een stem in het maatschappelijk debat. Om het ledenaantal op peil te houden en de kwaliteit van het het panel te borgen, zijn we op zoek naar nieuwe leden. GGZ-instellingen en RIBW's kunnen hier op verschillende manieren bij helpen.

Hoe u het panel kunt helpen groeien

Publicaties

Meedoen met ernstige psychische aandoeningen

Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen

FACTSHEET - Mensen met aanhoudende psychische aandoeningen hebben minder vaak betaald werk vergeleken met de beroepsbevolking (21% tegen 68%). Dat blijkt uit een peiling onder de leden van het panel Psychisch Gezien. Een aanzienlijk deel heeft een wens om actief te zijn. In deze factsheet zetten we de feiten en cijfers over het hebben van een psychische aandoening en het hebben van werk op een rij. Ook geven we aan wat de kans op werk verkleint en vergroot en hoe werk bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

Download de factsheet (gratis)

Ambulantisering van de ggz tussen 2012 en 2019

Ambulantisering van de ggz tussen 2012 en 2019

INFOSHEET - Sinds 2012 heeft de beddenafbouw in de ggz een vlucht genomen. We monitoren deze ontwikkeling met de Monitor Ambulantisering. In deze factsheet vatten we de belangrijkste resultaten van deze monitor samen en geven we kerncijfers over de kwaliteit van leven en zorgervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Deze infosheet is een must read voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij de ggz.

Download de factsheet (gratis)

Trainingen/Bijeenkomsten

Congres: De ambulantisering van de ggz sinds 2012

Congres De ambulantisering van de ggz sinds 2012

26 MAART - Minder bedden in de ggz, meer zorg in de wijk. Wat is daarvan terechtgekomen? En wat zijn onze eerste ervaringen met de Wet Verplichte ggz? Bij dit congres van de Guus Schrijvers Academie maken betrokken partijen de balans op. Met onder meer sessies over krachtige basiszorg in de wijk, werkdruk, e-health, impact op huisartsen, het inzetten van machine learning in de ggz en de regionalisering van de ggz vanuit gemeenteperspectief. En onder andere Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS, Bert Frings, wethouder gemeente Nijmegen, Bert van der Hoek, voorzitter RvB Trimbos-instituut en Hans Kroon, Hoogleraar ambulantisering.

Meer info en inschrijven

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

4 JUNI - Leer werken met de VERS I, een training waarmee u cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis leert om vat te krijgen op hun emoties. Met deze van oorsprong Amerikaanse methode is gedurende 20 jaar ervaring opgedaan in de Nederlandse situatie. Uit onderzoek blijkt dat de training leidt tot symptoomverbetering en tot verbetering van kwaliteit van leven. Eén van de cursisten verwoordt het effect zo: 'Ik kreeg eindelijk grip op wat er speelt. Ik leerde mijn gevoelens kennen en dat gaf mij de regie terug'. In deze training van het Trimbos-instituut leert u als behandelaar alles wat u nodig heeft om uw eigen cliënten de VERS I te kunnen geven.

Meer info en inschrijven

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018