Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nr 22 - 5 oktober 2018    
reactie meer info aanmelden

 

Lezersonderzoek en AVG

Eindelijk weer een reguliere update! Er heeft iets meer tijd tussen gezeten met de vorige editie dan gebruikelijk, omdat we druk bezig waren deze Update AVG-proof te krijgen. Dank aan jullie lezers die hun aanmelding daarvoor hebben bevestigd!

In de AVG-bevestigingsmail stuurden we ook een uitnodiging mee om deel te nemen aan een lezersonderzoek. Na ruim 6 jaar willen we graag evalueren of en welke aanpassingen er nodig zijn om deze nieuwsbrief blijvend goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van jullie, onze lezers. We kunnen nog wel wat reacties gebruiken om daarmee aan de slag te gaan. Dus bij deze een herhaald verzoek om uw mening kenbaar te maken! 
U kunt de vragenlijst van het lezersonderzoek hier invullen. Het beantwoorden van de vragenlijst kost u enkele minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

 

Nieuws

Stijgende lijn in het gebruik van de E-learning Infectieziekten in de GGZ

Deelnemers aan de e-learning 'Infectieziekten in de GGZ', van de GGZ Ecademy zijn zeer positief. Sinds de lancering in 2014 tot eind 2017 rondden bijna 700 GGZ-medewerkers de e-learning af. 90% deed dat met succes. Deelnemers beoordeelden de e-learning met gemiddeld een 7,8. De e-learning is samen met het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction ontwikkeld en is bedoeld om de kennis over het risico op infectieziekten bij drugsgebruik onder GGZ-professionals te vergroten. 

Bron: Trimbos, oktober 2018

Voorspellende factoren voor het afmaken van de hepatitis B-vaccinatieserie door drugsgebruikers in Nederland

Voorspellende factoren voor het afmaken van de hepatitis B-vaccinatieserie door drugsgebruikers in Nederland

De data van de doelgroep drugsgebruikers binnen het hepatitis B vaccinatieprogramma voor risicogroepen zijn nader geanalyseerd. Het gaat om data van 18.000 deelnemers in de periode 2002-2011. Van de drugsgebruikers die in aanmerking kwamen voor vaccinatie, maakte 58% de complete serie af. Factoren die samenhingen met een hoger voltooiingspercentage waren vaccinatie in de eerste jaren van het programma, oudere leeftijd, intraveneus gebruik, toediening van vaccinatie door de verslavingszorg en flexibiliteit in de vaccinatielocatie. Lees de resultaten van het onderzoek hier.

Bron: Elsevier, augustus 2018

Van testen tot behandeling

Van testen tot behandeling

De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam hebben onderzoek gedaan onder cliënten en medewerkers in de maatschappelijke opvang en inloophuizen in Amsterdam, om hepatitis C (HCV) op te sporen en het bewustzijn over HCV te bevorderen. De uitval tussen testen op HCV-antilichamen en behandeling was hoog (50%). Nodig zijn een geïntegreerde aanpak en het oplossen van een aantal structurele belemmeringen.

Bron: Mainline, mei 2018

In Amsterdam zorgen drugs testservices voor veilig gebruik van illegale substanties. Kan dit in Canada ook?

In Amsterdam zorgen drugs testservices voor veilig gebruik van illegale substanties. Kan dit in Canada ook?

Een makkelijk weg te lezen artikel in de Canadese media over de Nederlandse drugs testservice. Een mooie vorm van Harm Reduction waarin wij tot voorbeeld zijn.

Bron: The Globe & Mail, augustus 2018

Harm reduction en virale hepatitis C in Europese gevangenissen: een onderzoek in 25 landen

Momenteel is de schatting dat 15-21% van de gevangenen in Europa geïnfecteerd zijn met het hepatitis C virus (ten opzichte van 0,5-6% in de algemene bevolking). Een onderzoek in 25 Europese landen, waaronder Nederland, laat zien dat harm reduction programma's in gevangenissen van land tot land enorm variëren. Ondanks de beschikbaarheid van evidence based aanbevelingen valt de toepassing van preventieve harm reduction interventies op Europees niveau behoorlijk tegen. Opschaling is noodzakelijk.

Bron: Harm Reduction Journal, mei 2018

Europees Drugs Rapport 2018 is verschenen

Het Europees Drugs Rapport 2018 met trends en ontwikkelingen in de drugsmarkten, drugsgebruik en drugsgerelateerde schade is uitgebracht door de EMCDDA. In het rapport is onder andere informatie opgenomen over opiaatonderhoudsbehandelingen vanaf pagina 63, (preventie van) infectieziekten vanaf pagina 70, interventies in gevangenissen op pagina 74 en druggerelateerde sterfte en overdosis(preventie) vanaf pagina 75.

Bron: EMCDDA, augustus 2018

Meer aandacht nodig voor screening op hepatitis C van moeilijk bereikbare risicogroepen

Sarah Robbins (Center for Disease Analysis Foundation) sprak in april tijdens het Internationale Levercongres van de European Association for the Study of the Liver (EASL) over de WHO doelstellingen voor virale hepatitis: het aantal nieuwe gevallen van hepatitis B en C verminderen met 90% en de gerelateerde mortaliteit met 65% in 2030. Ze onderzocht in hoeverre Europese landen op weg zijn deze doelen te halen. Uit de resultaten blijkt dat er een grotere stijging van het aantal behandelde patiënten nodig is. Nederland is een van de slechts 6 landen (van een totaal van 37) die goed op weg is om de WHO doelstellingen te halen.

Bron: Stichting Hepatitis Informatie nieuwsbrief, april 2018

Interview met Alexis Goosdeel: Het belang om mensen die drugs injecteren op te nemen in nationaal Hepatitis C eliminatiebeleid

Interview met Alexis Goosdeel: Het belang om mensen die drugs injecteren op te nemen in nationaal Hepatitis C eliminatiebeleid

Alexis Goosdeel is directeur van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) te Lissabon. In dit interview geeft hij antwoord op vragen als: "Waarom zijn mensen die drugs injecteren een belangrijke factor in de strijd tegen HCV?" En: "Wat is de hoofdboodschap van de EMCDDA aan mensen die nationale eliminatie strategieën ontwikkelen?" 

Bron: Hepatitis B&C Public Policy Association, maart 2018

Meer drugs, meer doden, meer schade… De drugshandel groeit wereldwijd, ondanks draconische maatregelen

Drugsgebruik is wereldwijd nog nooit eerder zo hoog geweest. In dit VN-rapport wordt geschat dat er wereldwijd 275 miljoen gebruikers zijn. Cijfers voor druggerelateerde doodsoorzaken zijn met een dramatische 60% toegenomen in slechts 15 jaar. In Noord Amerika zorgt deze trend voor het verdwijnen van hele gemeenschappen. Slechts 40% van alle VN-landen hebben veilige spuitomruil programma's. Zie voor meer cijfers deze infographic.

Bron: IDPC, juni 2018

De doodstraf voor Drugsdelicten: Wereldwijd overzicht 2017. Een rapport van Harm Reduction International

Dit rapport doet verslag van wereldwijde ontwikkelingen in de doodstraf voor drugsdelicten. Er zijn nog altijd 33 landen waar in wetgeving de doodstraf wordt voorgeschreven bij drugsdelicten. Een minderheid van die landen voert ook actief executies uit. Bijna 90% van de 1.320 uitgevoerde executies in 2015-2017 vonden plaats in Iran. Hoewel het aantal executies elk jaar afneemt en de steun voor afschaffing van de doodstraf voor drugsdelicten toeneemt, nemen tegelijkertijd de buitengerechtelijke executies in de Filippijnen sterk toe.

Bron: Harm Reduction International, maart 2018

Geen gebruiksruimten operationeel in lage- en middeninkomenslanden

Er zijn momenteel meer dan 100 gebruiksruimten beschikbaar in Europa, Australië en Canada samen. Canada heeft recent tientallen nieuwe faciliteiten goedgekeurd om de crisis in overdosisgevallen aan te pakken. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat geen enkele van deze faciliteiten in lage- en middeninkomenslanden operationeel is. Ondanks dat juist deze landen een buitensporige zware last dragen in de schade aan de publieke gezondheid dat in verband gebracht kan worden met drugsgebruik.

Bron: IDPC, augustus 2018

Canadese gevangenissen verwelkomen een verandering in het beleid van spuitomruil programma's

De Canadese minister van Publieke Veiligheid heeft aangekondigd een spuitomruil programma te implementeren in twee federale gevangenissen. Vele gevangenen, publieke gezondheidsexperts en andere voorstanders hebben meer dan 20 jaar strijd geleverd om deze gezondheidsmaatregel in gevangenissen toegankelijk te krijgen voor de gevangen.

Bron: IDCP, mei 2018

Hiv preventie bij mensen die drugs injecteren in Azië: noodzaak tot een effectieve en duurzame respons

Tussen 2010 en 2016 registreerden Azië en de Pacific wereldwijd gezien een van de sterkste dalingen in hiv-infecties. Maar ondanks deze afname blijft het aantal hiv-infecties onder mensen die drugs injecteren juist in Zuid-Oost Azië het hoogst. Er is een direct verband tussen de hoge prevalentie en de toegenomen gezondheids-, sociale, en politieke/legale risico's waar injecterende drugsgebruikers in bepaalde landen tegen aan lopen. In dit paper worden de belangrijkste risico's geanalyseerd en aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers in de betreffende landen.

Bron: IDPC, mei 2018

Structurele kloof tussen hiv-preventie en harm reduction beleid in Makassar aangepakt

Structurele kloof tussen hiv-preventie en harm reduction beleid in Makassar aangepakt

In Makassar, Indonesië, kwamen stakeholders en harm reduction pleiters bij elkaar om een adequaat en meer op lokaal niveau toegespitst beleid te ontwikkelen, dat beter het hedendaagse druggebruik weerspiegelt. Zo komt ATS (amphetamine-type stimulant) gebruik in Makassar alle lagen van de bevolking van Makassar voor en er is een groeiende erkenning bij gezondheidswerkers en beleidsmakers voor de relatie tussen ATS gebruik en hiv-besmetting via seksuele overdracht. Deze kennis wordt nog onvoldoende opgepakt in beleidsontwikkeling.

Bron: IDPC, mei 2018

Sri Lanka zou twee keer na moeten denken voordat zij de gewelddadige drug war van Duterte overnemen

Sri Lanka zou twee keer na moeten denken voordat zij de gewelddadige drug war van Duterte overnemen

Deze zomer heeft president Maithripala Sirisena van Sri Lanka aangekondigd dat hij het nu 42 jaar durende uitstel van de doodstraf voor drugsdelicten kan beëindigen en drugskoeriers die vanuit hun cellen dealen kan laten executeren. Wereldwijd neemt het toepassen van de doodstraf bij drugsdelicten af, maar het dreigende besluit van Sri Lanka's president staat daar haaks op.

Bron: Open Society Foundations, juli 2018

Promotie van harm reduction om een op gezondheidszorg gebaseerde reactie op drugsgebruik in Cambodja te verzekeren

Ondanks een eerste Nationaal Strategisch Plan voor Harm Reduction 2016-2020 (NSPHR) en de uitingen van steun door de overheid voor vrijwillige behandelcentra, is de situatie van drugsgebruikers in Cambodja de afgelopen jaren sterk verslechterd. Dit was aanleiding voor de International Drug Policy Consortium om in mei een briefing paper te publiceren. Het document maakt een analyse van bestaand harm reduction beleid in Cambodja en doet aanbevelingen voor de verbetering en de implementatie daarvan.

Bron: IDPC, mei 2018

Ex-gevangene in Tajikistan pleit voor gezonde leefstijl

Ex-gevangene in Tajikistan pleit voor gezonde leefstijl

Umed Boev, een ex-gevangene uit Bokhtar, pleit voor een gezonde leefstijl bij de volgende risicogroepen: mensen die drugs gebruiken, sekswerkers en ex-gevangenen. Tijdens zijn gevangenschap gebruikte hij voor het eerst heroïne en merkte op dat veel spuiten gedeeld werden. Hij kreeg hierdoor hiv en tuberculose. Nu hij abstinent is deelt hij zijn verhaal met anderen en geeft voorlichtingen.

Bron: AFEW, april 2018

Vanuit de aids conferentie in Amsterdam 22-27 juli 2018:

Van 22 tot en met 27 juli 2018 vond de 22ste internationale AIDS-conferentie plaats te Amsterdam:

• Zie hier het verslag van de conferentie en de laatste nieuwtjes

• Prince Harry van Groot-Brittannië sprak de conferentie toe

Bron: AFEW International en Aids2018.org, juni-juli 2018

Agenda

4-6 oktober 2018: International Street Medicine Symposium te Rotterdam
Goede ideeën en voorbeelden uit het land over de opvang en sociaal medische zorg aan dak- en thuislozen.

16 oktober 2018: Landelijke Dag Verslavingskunde te Amersfoort 
Het thema van deze eerste editie is: 'Verslavingskunde, nu en in de toekomst'

22 november 2018: FADO te Utrecht
Het FADO wordt dit keer in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) georganiseerd.

23 november 2018: Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks te Amsterdam 
Het thema is: 'Samen naar een doorbraak! Slimme oplossingen voor succesvolle soa- en hiv-bestrijding.'

28 november 2018: Nationale Hepatitis Dag te Rotterdam
Het platform voor alle betrokkenen binnen het veld van virale hepatitis: beroepsgroepen curatieve zorg, patiëntenorganisaties, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg en beleidsmakers.

2019

28 april - 1 mei 2019: HR19 te Porto 
Het Internationale Harm Reduction congres. U kunt zich al registreren

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.

Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel en Marjolein de Vries

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden | Doorsturen

copyright © Trimbos-instituut 2016