Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nr 23 - 14 februari 2019    
reactie meer info aanmelden
Nieuws

Presentaties 5de Nationale Hepatitis Dag beschikbaar, ook over drugsgebruikers

Presentaties 5de Nationale Hepatitis Dag beschikbaar, ook over drugsgebruikers

Op woensdag 28 november 2018 vond de 5de Nationale Hepatitis Dag plaats. Professor Andy Hoepelman opende de dag met een overzicht van wat in Nederland nodig is om virale hepatitis te elimineren: o.a. uitbreiding van screening onder druggebruikers en gevangenen, financiering voor kleinschalige retrieval projecten en specifieke projecten voor moeilijk bereikbare groepen, en landelijke registratie van mono-infecties. Verslavingsarts Peter Vossenberg hield een voordracht over de opsporing van hepatitis C onder drugsverslaafden.

Bron: Nationale Hepatitisdag 2018 - november 2018

4de Europese Harm Reduction conferentie: Tijd voor actie

4de Europese Harm Reduction conferentie: Tijd voor actie

Door het veranderende politieke klimaat en teruglopende financiering zijn harm reduction interventies in diverse Oost-Europese landen de laatste jaren schrikbarend afgenomen. Dringende actie is nodig om harm reduction in Europa veilig te stellen: een korte video van de Harm Reduction Conferentie, georganiseerd door Correlation. De conferentie vond plaats in november 2018 in Bukarest, Roemenië.

Bron: International Drug Policy Consortium - december 2018

Overdosis preventie in Europa: ruim 9.000 overdosis in 2016

Overdosis preventie in Europa: ruim 9.000 overdosis in 2016

In de serie 'Perspectives on drugs' (PODs) van de EMCDDA is een publicatie verschenen over overdosis preventie in Europa. In 2016 vonden meer dan 9.000 overdosis plaats in Europa en dit betreft een onderschatting. In deze publicatie een analyse van risico factoren, verschillende aanpakken gericht op overdosis preventie in Europa en een mooi filmpje. Vorig jaar verscheen in deze serie ook een publicatie over drugsgebruiksruimten in Europa.

Bron: EMCDDA - oktober 2018

De verwachtingen van hulpverleners en gebruikers over de eerste gebruiksruimte in Parijs

De verwachtingen van hulpverleners en gebruikers over de eerste gebruiksruimte in Parijs

Vlak voordat de eerste Franse gebruiksruimte in Parijs haar deuren opende, bleek dat de mening van de plaatselijke hulpverleners en de drugsgebruikers hierover niet bekend was. Uit een onderzoek om de verwachtingen van beide groepen te pijlen en te kijken welke factoren van invloed zouden zijn, bleek dat de ondervraagde hulpverleners en gebruikers positief waren over de gebruiksruimte. Ervaring in de verslavingszorg had een positief effect op de verwachtingen van hulpverleners.

Bron: Harm Reduction Journal - oktober 2018

Noorwegen is het 7de Europese land dat behandeling met heroïne aanbiedt

Noorwegen is het 7de Europese land dat behandeling met heroïne aanbiedt

In 2020 start Noorwegen met een heroïnebehandeling voor rond de 400 mensen. Het doel is hiermee de levensomstandigheden van mensen die afhankelijk zijn van deze drug te verbeteren. Noorwegen heeft een van de hoogste druggerelateerde sterfte van Europa: 81 doden per miljoen t.o.v. 23 doden per miljoen gemiddeld in Europa.

Bron: International Drug Policy Consortium - september 2018

Reflectie op twintig jaar methadonbehandeling in Ierland

Twintig jaar geleden is het Methadon Behandelings Protocol in Ierland geïntroduceerd om harm reduction voorzieningen (o.a. heroïne substitutie therapie, spuitomruil en naloxon) breder te verspreiden en implementeren. Momenteel zijn ongeveer 10.000 mensen in behandeling met methadon. De rol van de huisarts is in de loop der jaren steeds groter geworden. In 2017 werd 40% via de huisarts behandeld. Uitdagingen blijven het stigma rond de methadon behandeling, het beperkte keuzeaanbod van substitutiebehandeling, wachtlijsten in bepaalde gebieden en een gestage toename in druggerelateerde doden. Lees hier het narratieve review.

Bron: Harm Reduction Journal - januari 2019

Angst voor aanhouding door politie belet opiaatgebruikers in Schotland de anti-overdosis kit bij zich te dragen

Angst voor aanhouding door politie belet opiaatgebruikers in Schotland de anti-overdosis kit bij zich te dragen

Het aantal mensen dat sterft aan een overdosis in het Verenigd Koninkrijk, en met name in Schotland, is catastrofaal. Sinds 2011 worden in Schotland naloxon kits uitgereikt (inmiddels totaal 40.000). Toch hebben injecterende drugsgebruikers deze kits nauwelijks bij zich, vanwege de angst om aangehouden te worden. Inmiddels heeft de Schotse politie nieuw beleid, maar blijkbaar is dat nog onvoldoende bekend onder drugsgebruikers, aldus dit artikel in the Conversation.

Bron: International Drug Policy Consortium - september 2018

De wereldwijde status van harm reduction 2018

De wereldwijde status van harm reduction 2018

In 2008 bracht Harm Reduction International (HRI) het eerste rapport uit over de status van harm reduction in de wereld. Dit rapport bracht voor de eerste keer een aantal harm reduction voorzieningen en interventies op drugs-gerelateerde hiv, virale hepatitis en tuberculose wereldwijd in kaart. Deze data vormde de basis om de voortgang te meten in termen van internationale, regionale en nationale erkenning en implementatie van harm reduction in beleid en praktijk. Deze voortgang leest u in de 6de editie van dit rapport uit 2018.

Bron: Harm Reduction International - december 2018

Harm reduction voor gebruikers van stimulanten

 Harm reduction voor gebruikers van stimulanten

Mainline deed literatuuronderzoek naar de 'best practices' in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Naast een algemene review worden zeven concrete voorbeelden uit verschillende landen beschreven. Het algemene beeld is dat de interventies dezelfde basis principes volgen als harm reduction bij andere middelen: o.a. laagdrempelig, outreachend en met aandacht voor sociale en maatschappelijke aspecten. Specifiek voor harm reduction bij stimulanten zijn bijvoorbeeld de aandacht voor veilige seks, een gezond slaap- en eetpatroon, en het voorkomen van uitdroging. Zowel de samenvatting als het hele rapport is beschikbaar.

Bron: International Drug Policy Consortium - september 2018

Snelle fentanyl test strips als harm reduction bij jongvolwassenen die drugs gebruiken

Snelle fentanyl test strips als harm reduction bij jongvolwassenen die drugs gebruiken

Illegaal geproduceerde fentanyl zorgde in de Verenigde Staten voor 64.000 dodelijke overdosis in 2016. In een studie in Rhode Island, Amerika kregen 93 drugsgebruikers snelwerkende fentanyl test strips mee voor eigen gebruik. Van de 81 gebruikers die bij de follow-up terugkwamen had 77% de strips gebruikt en sommigen hebben daarop hun manier van drugsgebruik aangepast. De test werden ervaren als nuttig en makkelijk in gebruik en werden soms aan vrienden gegeven waarvan zij vermoedden dat deze risico liepen door illegale fentanyl. De conclusie is dat het gebruik van deze test strips een waardevolle harm reduction interventie kan zijn.

Bron: Harm Reduction Journal - januari 2019

Evaluatie van een spuitomruil programma geïntegreerd binnen een herstelcommunity in Missouri, Amerika

Evaluatie van een spuitomruil programma geïntegreerd binnen een herstelcommunity in Missouri, Amerika

Het Missouri Network for Opiate Reform and Recovery (MO Network) heeft als eerste in Amerika een project gedraaid waarin harm reduction services (spuitomruil) worden aangeboden vanuit organisaties voor herstel die geleid worden door ervaringsdeskundigen (peer-based recovery community organizations). Dit artikel beschrijft de evaluatie met positieve resultaten.

Bron: Harm Reduction Journal  - oktober 2018

Effectiviteit van hepatitis C behandeling bij drugsgebruikers

In veel landen in de wereld is de behandeling voor HCV niet beschikbaar voor mensen die drugs gebruiken. Drugsgebruik wordt als contra-indicatie gehanteerd omdat artsen twijfels hebben over de therapietrouw en de effectiviteit van de behandeling bij deze doelgroep. Een recente systematische review laat zien dat dit onterecht is. In 36 studies, met totaal meer dan 3,500 respondenten met actief of recent drugsgebruik, werd hepatitis C genezen in bijna 9 van de 10 gevallen. De resultaten werden gepresenteerd op het 7de International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users.

Bron: The Lancet Gastroenterology and Hepatology - november 2018

Respondent-driven sampling (RDS) met financiële incentive voor bereik van HCV zorg bij drugsgebruikers

Respondent-driven sampling (RDS) met financiële incentive voor bereik van HCV zorg bij drugsgebruikers

Voor het succes van HCV screeningsprogramma's onder drugsgebruikers is het belangrijk om een goed bereik te hebben in deze populatie. In Straatsburg (Frankrijk) is respondent-driven sampling (RDS) met een financiële incentive ingezet om te onderzoeken of dit het bereik kan vergroten met name ook onder de drugs gebruikende populatie die niet in direct contact met de hulpverlening staat.

Bron: Harm Reduction Journal - december 2018

"Shooting up": Infectieziekten onder mensen die drugs injecteren in de UK, 2017

De regering van het Verenigd Koninkrijk bracht een rapport uit met de stand van zaken rond infecties bij injecterende drugsgebruikers. Het rapport laat zien dat een kwart van de doelgroep geïnfecteerd is met hepatitis C. 1 op 100 gebruikers hebben hiv en 1 op de 500 een hepatitis B-infectie. Er is aandacht nodig voor: een (snellere) opsporing van hiv, hepatitis C en bacteriële infecties; voortdurend aanbieden van hepatitis B-vaccinaties; en (ondanks dat het delen van naalden is gedaald) veilig gebruik.

Bron: UK Government - november 2018

Het gebruik van PrEP bij hiv-preventie onder injecterende drugsgebruikers

Het gebruik van PrEP bij hiv-preventie onder injecterende drugsgebruikers

In het Noord-Oosten van Amerika lijken recente uitbraken van hiv-infecties zich gemakkelijk te verspreiden onder injecterende drugsgebuikers. Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten in de distributie van PrEP binnen deze doelgroep. Diverse barrières werden in kaart gebracht op verschillende niveaus: bij gebruikers, bij hulpverleners en in de infrastructuur. Dit levert input voor de ontwikkeling van interventie-strategieën.

Bron: Harm Reduction Journal - november 2018

Sturen op resultaat leidt tot negatieve effecten in de patiënt relatie

In een kwalitatieve studie in Oekraïne werd de salarisuitkering van casemanagers gekoppeld aan het aantal hiv+ drugsgebruikers die ze per maand in ART-therapie wisten te krijgen. De target voor een volledig salaris was 6 nieuwe drugsgebruikers in behandeling per maand. Resultaat was dat casemanagers volledig het proces beheersten en er geen ruimte was voor de behoeften en een goede begeleiding van de patiënt. 

Bron: Harm Reduction Journal - januari 2019

Oproep tot actie: Stel duurzame fondsen om virale hepatitis C uit te roeien veilig

Een aantal organisaties, waaronder Correlation, heeft op de 2de EU HCV Policy Summit een oproep tot actie ondertekend. De inzet is om de eliminatie van hepatitis C in Europa betaalbaar te maken. Daarvoor moeten Europese beleidsmakers in actie komen om de financiering voor het testen en behandelen van hepatitis C mogelijk te maken. Enkele van hun actiepunten zijn:

  • Zorgen dat landen een uitgebreide en gefinancierde hepatitis C eliminatie strategie hebben,
  • Voldoende middelen voor training en onderzoek toewijzen om robuuste zorgmodellen voor HCV te ontwikkelen en implementeren,
  • Uitwisseling en implementatie van 'best practices' om de gezondheidszorg en HCV-eliminatie te financieren.

Lees de complete verklaring met alle actiepunten (op p.6-7).

Bron: HEPBCPPA - december 2018

Baanbrekende belofte van 14 VN-organisaties om HIV, TB en virale hepatitis epidemieën in Europa te stoppen

Baanbrekende belofte van 14 VN-organisaties om HIV, TB en virale hepatitis epidemieën in Europa te stoppen

Voor het eerst in de geschiedenis hebben 14 VN-organisaties, waaronder het kantoor voor misdaad en drugs (UNODC), de krachten gebundeld om de epidemieën van hiv, Tuberculose en virale hepatitis in 2030 te beëindigen. Volgens de organisaties hebben arme en kwetsbare mensen (waaronder mensen die drugs gebruiken) geen profijt gehad van de toegenomen gezondheid die bereikt is in Europa. Dat moet veranderen. Hier de verklaring in het Engels.

Bron: World Health Organisation - september 2018

Agenda

26 maart 2019: 29ste Transmissiedag infectieziekten, Amersfoort
Voor alle professionals in de infectieziektenbestrijding.

28 april - 1 mei 2019: HR19 Porto, Portugal
Het grootste internationale harm reduction congres, met als thema: "People before Politics".

11 - 13 september 2019: INHSU 2019, Montreal, Canada
Het achtste internationale congres over hepatitis zorg bij middelengebruik.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel en Marjolein de Vries

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden | Doorsturen

copyright © Trimbos-instituut 2016