Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien - november 2015 - nr.1    

Nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien

Welkom bij de eerste nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien van het Trimbos-instituut. Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van roken en zwangerschap en het voorkomen van meeroken door kinderen.

Blijf op de hoogte

De nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien verschijnt 2-4 keer per jaar. Via deze nieuwsbrief informeren wij u o.a. over onze nieuwe materialen (folders, clips, gadgets) en relevante bijeenkomsten. Ook zullen 'best practices' beschreven worden, zoals goede voorbeelden van samenwerking tussen verloskundigen, kraamzorg en JGZ op het gebied van stoppen met roken-zorg. Als er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van nicotinevervangers voor zwangere of borstvoedende vrouwen, wordt dit ook in de nieuwsbrief vermeld. U kunt de nieuwsbrief doorsturen naar andere geinteresseerden. Zij kunnen zich aanmelden via rokeninfo.nl.

Direct naar aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe cijfers TNO roken tijdens zwangerschap

Nieuwe cijfers TNO roken tijdens zwangerschap

Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de laatste jaren niet afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TNO en het Trimbos-instituut. Van alle vrouwen uit het onderzoek gaf 8,6% aan dagelijks gerookt te hebben gedurende de hele zwangerschap. Een kanttekening bij het onderzoek is dat het percentage laagopgeleide vrouwen in de steekproef klein was, vervolgonderzoek moet uitsluitsel gevel over het precieze aantal rokers in deze groep.

Bekijk het rapport

Voorkom terugval in rookgedrag na de bevalling

Voorkom terugval in rookgedrag na de bevalling

Hoewel veel vrouwen tijdens de zwangerschap stoppen met roken, begint een deel van hen in het eerste jaar na de bevalling weer te roken. Een nieuwe infographic brengt in beeld welke factoren van invloed zijn op terugval van rookgedrag en hoe u als professional ouders kunt motiveren om na de zwangerschap rookvrij te blijven.

Bekijk of download de infographic

Handleiding Rookvrij Opgroeien voor de kraamzorg

Handleiding Rookvrij Opgroeien voor de kraamzorg

In de vernieuwde handleiding Rookvrij Opgroeien kunnen kraamverzorgenden meer lezen over de risico's van meeroken, roken en borstvoeding, en het gesprek met ouders over meeroken. In de handleiding wordt tevens ingegaan op het 'stoppen met roken-beleid' binnen de kraamzorgorganisatie. De handleiding kan gratis gedownload worden vanuit de webwinkel van het Trimbos.

Download of bekijk de handleiding

Video Rookvrij Zwanger

Video Rookvrij Zwanger

De video Rookvrij Zwanger biedt informatie en advies over roken en zwangerschap op een positieve manier. Moeders praten over hun eigen ervaring met stoppen met roken tijdens de zwangerschap. De video is ontwikkeld door Trimbos-instituut en NVOG, ism De Friesland, Hartstichting, KNOV en NVK. U kunt de clips tijdens gesprekken met (aanstaande) ouders laten zien en bespreken of hiernaar verwijzen. De clip kan ook geplaatst worden op uw website of digipoli. Naast deze versie zijn een aantal korte versies ontwikkeld om te verspreiden via social media.

Bekijk de informatie over de video en de clips

Goede voorbeelden gevraagd!

Via deze nieuwsbrief willen we, naast nieuwe producten en informatie, ook goede voorbeelden van activiteiten en beleid uit uw praktijk rondom Rookvrij Opgroeien laten zien, ter inspiratie voor uw collega's. Dus kent u een goed voorbeeld wat u via de nieuwsbrief met collega's wilt delen, zoals een stoppen-met-roken beleid, afspraken over ketensamenwerking of nuttige materialen? Stuur uw goede praktijkvoorbeeld naar rookvrijopgroeien@trimbos.nl zodat we hier in één van onze komende nieuwsbrieven aandacht aan kunnen besteden.