Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrije Start-    

Zwangere vrouwen begeleiden met nicotinevervangende middelen

Zwangere vrouwen begeleiden met nicotinevervangende middelen

Het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen geeft aan dat nicotinevervangende middelen (NVM) in de zwangerschap mogelijk zijn. Maar hoe zet je deze het beste in? En wat is een goede dosering? Om op deze vragen een antwoord te formuleren, heeft een expertgroep het Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap opgesteld, als aanvulling op het addendum. Het praktijkadvies is voor zorgverleners (o.a. stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen) die NVM in de zwangerschap willen toepassen.

Bekijk het Praktijkadvies gebruik NVM in de zwangerschap. Meer weten? Kom op 3 september naar de nascholingsavond Nieuwe richtlijn stoppen met roken-ondersteuning aan zwangeren, bedoeld voor leden van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Wachtkamerkaart Rookvrij Zwanger

Wachtkamerkaart Rookvrij Zwanger

"Samen met je partner stoppen" en "Niet eerst minderen, maar gelijk helemaal stoppen". Deze tips en andere informatie zijn te vinden op de nieuwe wachtkamerkaart Rookvrij Zwanger? Dat bevalt beter!. Deze kaart kan als een driehoek op tafels in wachtkamers van verloskundigenpraktijken of ziekenhuizen geplaatst worden. De kaart biedt zwangere vrouwen beknopte informatie over de risico's van roken en tips om te stoppen. Ook wordt duidelijk welke hulpmiddelen er zijn om te stoppen met roken, zoals (telefonische) coaching of nicotinevervangers.  

U kunt de wachtkamerkaart Rookvrij Zwanger? Dat bevalt beter! downloaden of gratis bestellen via de Trimbos webwinkel.

In gesprek met het kraamgezin over stoppen met roken

In gesprek met het kraamgezin over stoppen met roken

Hoe bespreek je stoppen met roken in het kraamgezin? Hoe motiveer je kersverse ouders om rookvrij te blijven na de bevalling? Om kraamverzorgenden te ondersteunen bij het gesprek over stoppen met roken of rookvrij blijven, heeft het Trimbos-instituut een speciale gesprekskaart Rookvrije Start ontwikkeld. Deze gesprekskaart, die kraamverzorgenden eenvoudig in hun tas kunnen meenemen naar een kraamgezin, bevat o.a. een stappenplan met voorbeeldzinnen voor het gesprek en informatie over doorverwijzen.

U kunt de gesprekskaart Rookvrije Start voor de kraamzorg downloaden of gratis bestellen via de Trimbos webwinkel.

JGZ verschuift focus van rookvrij huis naar rookvrije ouders

JGZ verschuift focus van rookvrij huis naar rookvrije ouders

JGZ-professionals bespreken met rokende ouders vaak de gevaren van meeroken, maar zij bespreken minder vaak dat ouders ook kunnen stoppen met roken. De verschuiving van de focus binnen de JGZ van meeroken naar stoppen met roken is daarmee in volle gang. Dat blijkt uit de verkenning die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd onder 61 stafleden en 429 JGZ-professionals (jeugdartsen en -verpleegkundigen). De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met GGD-GHOR, ActiZ, NCJ, AJN en V&VN. De JGZ-professionals geven verder aan dat zij meer tijd, scholing, doorverwijsmogelijkheden en ondersteunende materialen nodig hebben.

In de factsheet Verkenning JGZ: Preventiebeleid over roken vindt u alle resultaten, en leest u concrete aanbevelingen voor zowel stafleden als jeugdartsen en -verpleegkundigen.

Nieuwe JGZ-handreiking voor gesprek over stoppen met roken

Nieuwe JGZ-handreiking voor gesprek over stoppen met roken

De nieuwe handreiking Rookvrij Opgroeien voor de JGZ (0-12 jaar) ondersteunt JGZ-professionals bij het gesprek met ouders over stoppen met roken. Naast een stappenplan voor het bespreken van stoppen met roken, bevat de handreiking een overzicht van ondersteunende materialen en informatie over het beschikbare doorverwijsaanbod. Ook terugvalpreventie na de zwangerschap komt aan bod. De handreiking sluit aan op de informatie in de e-learning Rookvrij Start.

U kunt de handreiking downloaden of bestellen via de Trimbos webwinkel (2 euro). Alle JGZ-ambassadeurs krijgen volgende week een papieren exemplaar van de handreiking toegestuurd.

Blootstelling aan meeroken door thuiswonende kinderen

Blootstelling aan meeroken door thuiswonende kinderen

Er zijn naar schatting minimaal 1,3 miljoen rokende ouders met thuiswonende kinderen. Van de rokende ouders met thuiswonende kinderen rookt 47% wel eens binnen. In gezinnen met oudere kinderen wordt vaker binnen gerookt dan in gezinnen met jongere kinderen. Dit blijkt uit de cijfers over meeroken die zijn samengevat in de nieuwe infographic Meeroken. Bij de overgrote meerderheid van de gezinnen met thuiswonende kinderen (84%) mag binnen niet worden gerookt.

De cijfers zijn afkomstig uit de LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor Trimbos-instituut, i.s.m. RIVM en CBS. Bekijk de infographic Meeroken.

Oproep van artsen aan collega’s: bied rokende patiënten hulp bij stoppen

Oproep van artsen aan collega’s: bied rokende patiënten hulp bij stoppen

Op 31 mei was het Wereld Niet Roken Dag. Een dag waarop wereldwijd stilgestaan werd bij de gevolgen van roken. Kinderlongarts Noor Rikkers, tevens vice-voorzitter van de Taskforce, deed samen met collega's in een open brief een oproep aan andere artsen om met patiënten te praten over roken én de gevolgen daarvan. Om een statement te maken, zijn de artsen de straat op gegaan. Ze confronteerden rokers met de gevolgen van het roken en boden hulp aan bij het stoppen. De korte film die hiervan is gemaakt, is online en als voorfilm te zien in de Nederlandse bioscopen.

Bekijk de film en open brief op de website Verkleindekans.nl