Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Kind & Ziekenhuis bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders.

Lancering rapport Samen op weg

Rouvoet, Rippen

Op 22 september nam André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, het eerste exemplaar in ontvangst van ons nieuwe rapport "Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen", het vervolg op "Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg". Het nieuwe rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. In 2015 start de Herziening Langdurige Zorg (HLZ). Hier zijn bijzonder veel veranderingen mee gemoeid en dit is dan ook hét moment om (ernstig) zieke kinderen op de voorgrond te zetten en de absoluut centrale positie te geven waar zij recht op hebben. We werken nu met alle betrokkenen hard aan de implementatie. Voor meer informatie, een overzicht van alle auteurs van beide rapporten en om het rapport te lezen, klik op de link.

Klik hier om het rapport te lezen

Pilot SEH-Smiley

Pilot SEH-Smiley

Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie en voorbereidingen voor de Pilots van ons nieuwe keurmerk: de SEH-Smiley. Het spits wordt op 1 december afgebeten door de afdeling Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in januari vindt er nog een aantal pilots plaats. Wordt vervolgd!

Lees meer over onze Smileys

EACH Committee Meeting Praag

EACH Committee Meeting Praag

In de tweede week van september vond in Praag gecombineerd de jaarlijkse bijeenkomst en het tweejaarlijks congres van onze Europese organisatie EACH (European Association for Childeren in Hospital) plaats. In totaal 13 lidlanden en gasten uit de Verenigde Staten hebben elkaar op de hoogte gebracht van wat er speelt op het gebied van de kind- & gezinsgerichtheid in de medisch kindzorg in de verschillende landen en hoe dit zich verhoudt tot de kinderrechten en ons gezamenlijk Handvest Kind & Ziekenhuis. Tweejaarlijk stellen wij gezamenlijk een resolutie op over het onderwerp wat op dat moment in onze gezamenlijke visie extra aandacht behoeft. Dit jaar zijn we teruggekomen op het onderwerp 'Aanwezigheid Ouders'. Het blijkt namelijk nog steeds geen vanzelfsprekendheid dat beide of ten minste één van de ouders altijd bij het kind mogen blijven, op elke plek, bij elke behandeling en elk onderzoek. Of zoals door ons samengevat; 'Anytime, Anywhere, any place'. Middels de onderstaande link is de volledige resolutie te lezen. Onze boodschap: Lees de resolutie en kijk wat jij en jouw organisatie kunnen doen om de kinderen die zorg nodig hebben deze te laten ondergaan met respect voor hun kind-zijn en besef dat de ouders een onmisbare schakel zijn om dit te laten slagen!

Klik hier om de resolutie te lezen

K&Z Magazine december

K&Z Magazine december

Binnenkort verschijnt ons nieuwe magazine weer. Deze keer weer vele interessante artikelen waaronder deze drie: 'Pediatrisch delier beter herkennen' over de net uitgekomen Richtlijn pediatrisch delier bij kinderen, 'Digitaal patiëntendossier zelf inzien' waar kan dit nu makkelijk en hebben kinderen zelf ook al toegang? en 'Ouders in het behandelteam' over de deelname van kind en ouders aan het multidisciplinair overleg in het Amalia KinderZiekenhuis (RadboudUMC Nijmegen).

 

Wil je ons magazine ontvangen? klik hier

Powered by e-Vision