Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
okt 2013

K&Z komt op voor de rechten van alle kinderen die voor behandeling naar het ziekenhuis moeten. We zijn de spreekbuis voor kinderen en ouders en bevorderen de kind- en gezinsgerichtheid van de zorg.

Knelpunten en oplossingen rond thuiszorg aan zieke kinderen

Rapport Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

Twintig organisaties hebben de handen ineengeslagen om zorg aan ernstig zieke kinderen in de thuissituatie te verbeteren. "Omdat de duur van ziekenhuisopnames sterk is afgenomen, worden steeds meer zieke kinderen intensief verzorgd thuis. Dat is goed voor het kind, maar brengt ook grote knelpunten met zich mee." Aldus Hester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis. Met een rapport, volgend op uitgebreid onderzoek onder kinderen en ouders worden oplossingen aangedragen voor deze knelpunten. Op 17 oktober overhandigden de initiatiefnemers het rapport aan Tweede Kamerlid Brigitte van de Burg op het Binnenhof.

Meer weten? Lees het persbericht en het rapport

De kinderstem klinkt luider in de zorg!

Prezi-filmpje K&Z

Alles over Kind & Ziekenhuis in 5 minuten? Het onderstaande filmpje is gemaakt om mensen die Kind & Ziekenhuis nog niet kennen of meer willen weten op een toegankelijke manier op de hoogte te stellen van de organisatie. Zo proberen we meer naamsbekendheid te krijgen, de stem van kinderen luider te laten klinken en potentiele sponsoren te verleiden voor alles wat K&Z doet om de kinderstem in de zorg te vertegenwoordigen. Kijk maar!

Kijk filmpje

Congres 'Zorgen' in de 21e eeuw

Congres 'Zorgen' in de 21e eeuw

Op 2 oktober hebben we samen met V&VN Kinderverpleegkunde en V&VN VOG een schitterend congres georganiseerd. In het K&Z Magazine van december kunt u een uitgebreid verslag lezen. Nu alvast kort voorproefje.

De patiënt als gelijkwaardig partner?
Dorette Janssen van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) gaf samen met Hester Rippen (directeur K&Z) de workshop "de patiënt als gelijkwaardig partner". Door verschillende stellingen werden de deelnemers zich meer bewust van het unieke perspectief van de kinderen en ouders. En daardoor in de gedachten achter de keurmerken Smiley en Kangoeroe. 
Schrijf 20 november 2014 maar vast in uw agenda!
Volgend jaar bestaat het VN Verdrag voor Rechten van Kinderen 25 jaar. Op de dag van de kinderrechten, 20 november, vieren we dat met het volgende congres. Dan organiseren we het niet alleen met de twee V&VN afdelingen, maar ook met Stichting KinderThuisZorg en de VOC. We gaan voor een prachtig congres met hoogwaardige kennis over zorg aan kinderen!
Meer weten?
Bijna alle congresbijdragen zijn terug te vinden op onze site. Over het congres in 2014 informeren we u later weer via de nieuwbrieven en K&Z Magazine.

Op weg naar Zilver of Goud

Op weg naar Zilver of Goud

Twee weken terug verstuurden we een brief naar alle ziekenhuizen die in het bezit zijn van één, twee of drie Bronzen Smileys. Want alle verbeteringen die uit de Pilot Gouden Smiley zijn gekomen, zijn inmiddels verwerkt. Er staat een heel stevig keurmerk, waar we trots op zijn.
Veel ziekenhuizen zijn net zo enthousiast als wij hierover. Meerdere ziekenhuizen hebben zich reeds aangemeld om samen met ons de uitdagende volgende stap te maken in kindgerichtheid. Vooral het permanente gebuik van de ervaringsmonitor, onze manier om de mening van kinderen en hun ouders over de zorg op te halen en te delen met het ziekenhuis, oogst lof.
Geïnteresseerd in de Zilveren en Gouden Smileys? Neem gerust contact met ons op of kijk op de website voor meer informatie.

In K&Z Magagine

In K&Z Magagine

Het nieuwe K&Z Magazine verschijnt in december.In het komende nummer leest u nog meer over zorg na het ziekenhuis, naar aanleiding van het rapport "Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg" en het congres 'zorgen' in de 21e eeuw. 
Daarnaast vindt u boeiende artikelen over de procedure rond kinderen die sterven in het ziekenhuis, over mogelijkheden om thuis het dossier te bekijken en over de vreemde juridische scheidslijn rondom vroeg geboren kinderen.
 De rubrieken brengen mooie inzichten: zo is in "de Opinie" Jeannette Rietberg aan het woord, schrijfster van het boek Altijd een kind te kort. Zij vindt dat zorgverleners onvoldoende zijn toegerust voor het begeleiden van een zwangerschap na het overlijden van een vorige baby.     

Powered by e-Vision