Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
no 24 - 5 juli 2019    
reactie meer info aanmelden

 

24 drugsgebruiksruimten in Nederland
Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction houdt op verschillende manieren zicht op de stand van zaken van harm reduction voorzieningen in Nederland. Zo ook de gebruiksruimten, die sinds jaar en dag onderdeel zijn van het aanbod van de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Op onregelmatige basis inventariseren we het aantal en de kenmerken van de gebruiksruimten in Nederland. In 2018 deden we dat samen met Mainline en Correlation Network (de laatste inventarisatie was uit 2013). Na een eerdere toename van het aantal drugsgebruiksruimten, is er sinds 2010 een afname te zien. Ook is er een dalende trend in het aantal bezoekers per dag. Heroïne en basecoke zijn - nog steeds - de meest gebruikte drugs. Ongeveer de helft van de locaties heeft ook een alcoholgebruiksruimte. Lees meer in de volledige rapportage.

In april dit jaar verscheen de Engelse versie van dit rapport, dat we verspreid hebben onder de deelnemers aan het 21ste Harm Reduction International Conference.

Nieuws

De impact van beleid en context van implementatie op toegang tot gebruiksruimten in Toronto: Een kwalitatieve vergelijkende analyse

De impact van beleid en context van implementatie op toegang tot gebruiksruimten in Toronto: Een kwalitatieve vergelijkende analyse

24 mensen die drugs injecteren werden geïnterviewd over 2 nieuwe gebruiksruimten in Toronto, Canada. Opvallend was dat de antwoorden per gebruiksruimte erg uiteenliepen: Bij de ene ruimte was men bang om gearresteerd te worden in verband met drugsgebruik, bij de andere ruimte voelde men zich veilig en beschermd als men de ruimte gebruikte. De oorzaak ligt in de respectievelijke buurten waarin de gebruiksruimten staan en de aanpak van de politie ter plaatse. De interviewers adviseren in hun artikel dan ook om bij nieuw te openen gebruiksruimten de invloed van de omgeving en het lokale politiebeleid in de wijk mee te nemen in de overwegingen om het voor de gebruiker zo goed als mogelijk toegankelijk te maken.

Bron: Harm Reduction Journal, mei 2019

HR19 Porto: een kort verslag

HR19 Porto: een kort verslag

Het 21ste Harm Reduction congres vond plaats in Porto. Vanuit het Trimbos-instituut waren John-Peter Kools, Daan van der Gouwe en Anouk de Gee aanwezig. John-Peter sprak over het Central Asia Drug Action Programme (CADAP) waarin centraal Aziatische landen hun drugsbeleid versterken en Daan sprak tijdens de persconferentie over het testen van drugs, waar Nederland een lange ervaring mee heeft. 
Tijdens de conferentie werd er geprotesteerd tegen het harde optreden van de politie tegen druggebruikers in de Filippijnen. Meer impressies en andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen vind je op de conferentie-site.

Bron: HR19 Conferentie, april-mei 2019

Samenvattingen presentaties op de Club Health Conferentie in mei 2019, Amsterdam

Samenvattingen presentaties op de Club Health Conferentie in mei 2019, Amsterdam

Wat er aan harm reduction in de recreatieve setting plaatsvindt, kan je lezen in deze samenvattingen van de presentaties op de Club Health Conferentie van afgelopen mei in Amsterdam. Zeer diverse bijdragen over het testen van pillen, voorlichting op muziekfestivals, doordringen tot de gay chemsex scene, tot aan harm reduction in cryptomarkets op het deep web vanuit alle hoeken van de wereld.

Bron: Club Health Conference, mei 2019

Europees Drugsrapport 2019

Europees Drugsrapport 2019

Wat zijn de laatste trends in drugshandel en wat zijn de achtergronden? Welke middelen veroorzaken vandaag de dag de meeste schade? Wat is nieuw op het terrein van drugs, de markt, preventie, behandeling en beleid? Deze en andere vragen worden beantwoord in het nieuw verschenen Europese Drugsrapport 2019 van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Nederland scoort hoog op gebruik van cannabis, cocaïne, MDMA en amfetamine, maar laag op gebruik van opioïden.

Bron: EMCDDA, juni 2019

Animatiefilmpje: Waarom sekse er toe doet bij drugsverslaving

Animatiefilmpje: Waarom sekse er toe doet bij drugsverslaving

Een informatieve animatie over waarom sekse een factor van belang is bij veel zaken rondom drugsgebruik. Gewoon even kijken!

Bron: EMCDDA, maart 2019

Druggerelateerde infectieziekten in Europa: Update van het EMCDDA netwerk

Dit rapport geeft een overzicht van infectieziekten onder mensen die drugs injecteren in Europa, zowel in de samenleving als in gevangenissen. De gegevens over infectie-uitbraken, preventie en controle zijn van zeer recente datum. Welke bevolkingsgroepen lopen risico, hoe vaak komt hepatitis B en C voor, hoeveel mensen injecteren drugs en op welke manier; van al deze onderwerpen en meer de laatste cijfers. Ook is er een overzicht over harm reduction interventies.

Bron: EMCDDA, juni 2019

Europese ontwikkelingen in nationale strategieën en richtlijnen voor HCV tussen 2013 en 2016

Uit een peiling in 34 Europese landen blijkt dat minder dan de helft van deze landen een nationale hepatitis C-strategie en/of -actieplan heeft. In nog minder landen zijn injecterende drugsgebruikers genoemd in die strategie, hoewel dat er al wel wat meer zijn dan in 2013. 
Wel heeft een grote meerderheid van de landen een HCV-behandelrichtlijn en hierin worden injecterende drugsgebruikers wel vaak als doelgroep genoemd.

Bron: Harm Reduction Journal, mei 2019

Waarom mensen die drugs injecteren een HCV-behandeling uitstellen

Hepatitis C neemt toe onder injecterende drugsgebruikers in de VS, in de context van de opiatencrisis. Toch worden weinig mensen behandeld voor HCV. In een kwalitatieve studie geven gebruikers als reden daarvoor aan dat:
1. zij de ernst van HCV onderschatten en denken dat behandeling niet nodig is,
2. zij wel het belang van behandeling inzien, maar toch besluiten deze uit te stellen, en
3. zij aannemen dat behandelaars en verzekeraars zullen adviseren de behandeling uit te stellen omdat zij drugs gebruiken.

Het artikel gaat verder in op het kunnen motiveren van gebruikers om HCV-zorg te krijgen door professionals.

Bron: Harm Reduction Journal, februari 2019

Hepatitis C zorg binnen harm reduction voorzieningen in 28 Europese landen

Hepatitis C zorg binnen harm reduction voorzieningen in 28 Europese landen

De "European Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT) deden een studie in de Europese lidstaten (waaronder Nederland), met als doel de HCV-zorg in kaart te brengen én de barrières die gebruikers ervaren bij de toegang tot die zorg. 
Van de 28 landen zijn er in 23 landen (waaronder Nederland) mogelijkheden tot testen op HCV en in 8 landen (niet in Nederland) kunnen professionals in de verslavingszorg HCV-behandeling voorschrijven.

Bron: Harm Reduction Journal, maart 2019

Barrières in het gebruik van schone naalden in de VS: implicaties voor spuitomruil

Barrières in het gebruik van schone naalden in de VS: implicaties voor spuitomruil

In de Appalachen regio in de VS heerst momenteel een opiaten- en HCV-epidemie. Het gebruik van schone (nieuwe) naalden is geen gemeengoed. Wat zijn barrières voor spuitomruil? Mensen die drugs injecteren zijn bang om gearresteerd te worden als zij gebruik maken van spuitomruil. Ook ontbreekt het aan expliciete wetgeving om het verkopen van naalden door apothekers aan mensen die geen recept kunnen overhandigen toe te staan, zo laat deze studie zien.

Bron: Harm Reduction Journal, april 2019

Gezondheid, rechten en drugs: UNAIDS roept op tot harm reduction en decriminalisering

Gezondheid, rechten en drugs: UNAIDS roept op tot harm reduction en decriminalisering

UNAIDS roept landen op de aanbevelingen in dit rapport over te nemen en om te zetten in wetgeving, beleid, maatregelen en ondersteuning, zodat mensen die drugs gebruiken in staat worden gesteld een gezond en waardig leven te leiden. Het gaat om implementatie van harm reduction voorzieningen, toegang tot gezondheidszorg, beëindigen van stigmatisering en decriminalisering van mensen die drugs gebruiken.

Bron: IDPC, april 2019

Doodstraf voor drugsdelicten: wereldwijd overzicht 2018

Doodstraf voor drugsdelicten: wereldwijd overzicht 2018

Harm Reduction International (HRI) monitort sinds 2007 de inzet van de doodstraf voor drugsdelicten wereldwijd. Dit meest recente rapport laat zien dat in 2018 minstens 35 landen nog steeds de doodstraf toepassen op drugsdelicten. Verschillende trends worden benoemd: wereldwijde afname van het aantal executies, terwijl tegelijkertijd in sommige landen een toenemende roep klinkt om herinvoering van de doodstraf.

Bron: HRI, maart 2019

Agenda

11 - 13 september 2019: INHSU 2019, Montreal, Canada
Het achtste internationale congres over hepatitis zorg bij middelengebruik.

6 - 9 november 2019: IDPRC 2019, Louis, USA
Twee-jaarlijkse internationale conferentie voor iedereen die vindt dat "the war on drugs" moet stoppen.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel en Marjolein de Vries

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden | Doorsturen

copyright © Trimbos-instituut 2016