Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nr. 26 - 18 oktober 2019    
reactie meer info aanmelden

U bent uitgenodigd: Themabijeenkomst Palliatieve zorg bij verslaving

De bijeenkomst van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction op donderdagochtend 14 november 2019 heeft als thema Palliatieve zorg bij verslaving. Omdat dit thema voor meer mensen dan alleen de vaste vertegenwoordigers binnen het Netwerk I&HR interessant kan zijn, stellen we deze bijeenkomst open voor iedereen die interesse heeft om aan te komen schuiven. Sprekers op deze bijeenkomst zijn Karin den Boer (onderzoeker en verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en Claudia Barto (verpleegkundige, Parnassia Den Haag) samen met een collega van Woodstock. Karin heeft met verschillende partijen en belanghebbenden een multidisciplinair scholingsprogramma voor palliatieve zorg bij EPA ontwikkeld. Dit programma wordt momenteel getoetst in een aantal praktijkinstellingen, waaronder Woodstock in Den Haag. Op de themabijeenkomst van het Netwerk I&HR staan de ontwikkeling en eerste ervaringen met dit programma centraal. Meer informatie over het programma en hoe je aan te melden is hier te vinden.

Nieuws

Wetenschappelijke publicatie van de resultaten van de Nederlandse doorbraakprojecten.

Mensen die drugs injecteren hebben met name in het verleden risico gelopen op een hepatitis C virusinfectie. Het opsporen van deze infecties binnen de groep drugsgebruikers en goede doorwijzing naar behandeling vond en vindt nog onvoldoende plaats in de gehele verslavingszorg. Binnen de Doorbraakprojecten (2013-2016) zijn in de meerderheid van de deelnemende verslavingszorgcentra kwalitatief goede zorgpaden ontwikkeld en cliënten die het hepatitis C virus bij zich dragen succesvol opgespoord en gelinkt aan de zorg. De resultaten uit deze projecten zijn onlangs gepubliceerd in het Harm Reduction Journal.

Bron: Harm Reduction Journal, juli 2019

Hygiëne in Utrechtse opvangcentra voor daklozen van 2008 tot 2018

Hygiëne in Utrechtse opvangcentra voor daklozen van 2008 tot 2018

Mensen die verblijven in maatschappelijke opvangcentra (en daarmee ook de medewerkers) hebben om meerdere redenen, waaronder het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs, een potentieel verhoogd risico op infectieziekten. Hygiënemaatregelen in de opvangcentra minimaliseren het infectierisico. In de periode 2008-2018 voerde de GG&GD Utrecht hygiëne-audits uit bij opvangcentra in Utrecht, waaronder 8 laagdrempelige centra. In dit artikel wordt het onderzoek naar het effect van de audits bij de 8 laagdrempelige opvangcentra beschreven. 

Bron: Infectieziekten Bulletin, september 2019

Steeds meer (acceptatie van) gebruiksruimten.

 Steeds meer (acceptatie van) gebruiksruimten.

  • In aanloop naar de opening van de eerste mobiele gebruiksruimte in Lissabon, Portugal is aan mensen die drugs injecteren gevraagd om over de opzet mee te denken. Respondenten hadden een hoge bereidheid om gebruik te maken van deze nieuwe voorziening, met name omdat het een hygiënische plek, privacy en veiligheid biedt. Wensen betreffende openingstijden en reisafstand tot de voorziening worden meegenomen in de verdere uitwerking.
  • Uit onderzoek op het platteland van West Virginia (USA) blijkt dat bijna 80% van de ondervraagde mensen die drugs injecteren, gebruik zou willen maken van een gebruiksruimte (als daarin wordt voorzien). Deze meerderheid rapporteert een problematischer gebruikspatroon dan de mensen die aangeven de gebruiksruimte niet te zullen gebruiken. Een gebruiksruimte zou daarmee een kansrijke optie kunnen zijn om het aantal sterfgevallen door overdosis te verlagen. 

Bron: Harm Reduction Journal, augustus 2019

Aantallen druggerelateerde doden en sterfte in Europa. 2019 update EMCDDA

Aantallen druggerelateerde doden en sterfte in Europa. 2019 update EMCDDA

Het EMCDDA heeft een verslaglegging uitgebracht van een expert meeting over druggerelateerde doden in Europa. In 2017 werden bijna 9.500 druggerelateerde doden geregistreerd in de Europese Unie, Noorwegen en Turkije. In de publicatie worden zowel de laatste data en trends, als de wijze van monitoring besproken. Zorgwekkende trends worden gesignaleerd in veranderingen in de drugsmarkt (bijvoorbeeld nieuwe opioïden waaronder fentanyl) en in veranderende gebruikersgroepen (bijvoorbeeld de steeds ouder wordende heroïnegebruikers).

Bron: EMCDDA, juli 2019

Inzet van ervaringsdeskundigen in de ontwikkeling van harm reduction materialen

Inzet van ervaringsdeskundigen in de ontwikkeling van harm reduction materialen

Hoe kleiner de ruimte tussen naald en zuiger in een injectiespuit, hoe kleiner de kans op de overdracht van infecties als deze spuit gedeeld wordt. In het Verenigd Koninkrijk werden ervaringsdeskundigen ingezet bij het ontwerp van campagnematerialen om deze naalden en de voordelen daarvan onder de aandacht te brengen van mensen die drugs injecteren. De inzet van ervaringsdeskundigen leidde tot een grotere acceptatie van en meer vertrouwen in de campagneboodschap.

Bron: Harm Reduction Journal, juni 2019

Zinvolle participatie van mensen die drugs gebruiken in het opzetten en uitvoeren van onderzoek

In het 5 jaar durende Australische "What Works and Why project" werden ervaringsdeskundigen en onderzoekers uitgedaagd om binnen harm reduction onderzoek gelijktijdig en gezamenlijk de rollen van aanjagers, deelnemers en dataverwerkers op zich te nemen. Gebaseerd op de ervaringen uit dit project beschrijft dit artikel de voordelen, knelpunten en bevorderende factoren op systeem-niveau (dus los van een specifieke studie) om tot een volwaardige samenwerking te komen met ervaringsdeskundigen in het doen van harm reduction onderzoek. 

Bron: Harm Reduction Journal, juni 2019

Concrete acties voor de opschaling van harm reduction in de strijd tegen infectieziekten

Concrete acties voor de opschaling van harm reduction in de strijd tegen infectieziekten

Op het Harm Reduction Congres in Porto, Portugal heeft UNITE (een wereldwijd netwerk van parlementariërs die zich inzetten voor de eliminatie van Infectieziekten), samen met Apdes en Harm Reduction International, het initiatief genomen om tot een statement te komen. 184 deelnemers uit 30 landen onderschreven de oproep tot concrete acties voor wereldwijd opschaling van op mensenrechten gebaseerde harm reduction. Met als doel de eliminatie van hepatitis, hiv en TBC onder mensen die drugs gebruiken in 2030. De oproep bevat 10 concrete beleidsaanbevelingen. 

Bron: IDCP, juni 2019

Wereld Drugs Rapport 2019: aandacht voor gezondheidsgevolgen en gebruik, ook in gevangenissen

Wereld Drugs Rapport 2019: aandacht voor gezondheidsgevolgen en gebruik, ook in gevangenissen

Het Wereld Drugs Rapport 2019 is door UNOCD uitgegeven in vijf afzonderlijke delen. In deel 2 is een wereldwijd overzicht te vinden van de laatste inschattingen en trends in drugsgebruik en de gevolgen voor de gezondheid van het gebruik van drugs. Ook wordt specifiek aandacht gegeven aan gebruik en gezondheidsgevolgen in gevangenissen.

Bron: UNODC, juni 2019

Studie naar kennis van naxalone en overdosis onder justitiabelen die opiaten gebruiken

In Michigan, USA, krijgen sommige gevangenen die opiaten gebruiken een verslavingsbehandeling aangeboden in plaats van of ter verlaging van hun straf. Onderzoek in deze populatie wijst uit zij veel baat kunnen hebben bij voorlichtingsprogramma's over overdosis en naloxone. Lang niet iedereen die ervaring heeft met overdosis of daar getuige van was, heeft adequate kennis over naloxone en overdosispreventie. 

Bron: Harm Reduction Journal, juli 2019

Mensen die drugs injecteren en gevangenen nog onvoldoende bediend in nationale hepatitis plannen wereldwijd

Mensen die drugs injecteren en gevangenen nog onvoldoende bediend in nationale hepatitis plannen wereldwijd

Een nieuw WHO beleidsstuk laat het huidige landschap zien van hepatitis beleid voor mensen die drugs injecteren en mensen in gevangenissen. In 2019 zijn er 124 landen met een nationaal hepatitis plan. Echter, slechts een (klein) deel hiervan bevat plannen voor interventies gericht op mensen die drugs injecteren en voor gevangenen. Naast de cijfers geeft het stuk een samenvatting van de barrières en bevorderende elementen voor testen en behandeling onder deze groepen. 
In het licht van dit rapport, geeft een publicatie van Coalition PLUS en partners uit 2018 een interessante kwalitatieve inkijk in het gat tussen papieren hepatitis beleidsplannen en de daadwerkelijke implementatie daarvan in de praktijk in 5 verschillende landen.

Bron: WHO, april 2019 (& Coalition PLUS, juli 2018)

Inzet van medegevangenen succesvol in de opsporing en behandeling van hepatitis C

In Ierland is onderzocht wat het effect is als gevangenen die met hepatitis C besmet zijn ondersteunen bij het screenen. Zij hebben het potentieel om medegevangenen bij de gezondheidsdiensten te betrekken en het stigma te reduceren. Het blijkt effectief te zijn: Een groot deel van de gevangenen liet zich dankzij de inzet van hun medegevangenen testen en nagenoeg alle gevangenen met onbehandelde hepatitis C werden succesvol naar behandeling toegeleid.

Bron: Harm Reduction Journal, juli 2019

Support. Don't Punish. En International Overdose Awareness Day

Support. Don't Punish. En International Overdose Awareness Day

Op 26 juni 2019 vond de 7de wereldwijde actiedag "Support. Don't Punish" plaats. In 250 steden van 90 verschillende landen waren mensen verenigd in solidariteit tegen de 'war on drugs'. Diverse acties vonden plaats zoals een pop-up nep drug-store en flasmobs, publieke debatten, artistieke events en vele andere acties. 

Op 31 augustus 2019 vond de International Overdose Awareness Day plaats. Het IDPC plaatse een artikel op hun website met trends en beschikbare interventies wereldwijd, met aan het eind links naar artikelen van andere organisaties speciaal voor deze dag, waaronder bijvoorbeeld die van INPUD en EuroNPUD.  

Bron: IDCP, juni - augustus 2019

Vijf illegale en onofficiële harm reduction methodes

Het ontstaan van een harm reduction beweging ligt vaak in illegale of niet-gesanctioneerde initiatieven die bottom-up vanuit vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worden opgezet. Pas (veel) later vindt acceptatie en adoptie door regeringen plaats. Een mooie Canadase blog beschrijft voor vijf harm reduction methodes verschillende recente en actuele initiatieven in Canada en Amerika. Het betreft methodes die in deze landen (tot voor kort) nog illegaal of onofficieel zijn. De Nederlandse testservice wordt hierin als voorbeeld genoemd.

Bron: Filtermag.org, augustus 2019

Een nieuwe stap richting decriminalisatie en een focus op gezondheid in het Nieuw Zeelandse drugsbeleid

Een nieuwe stap richting decriminalisatie en een focus op gezondheid in het Nieuw Zeelandse drugsbeleid

Onlangs heeft in Nieuw Zeeland de grootste wijziging in de 'Misuse of Drugs Act' plaatsgevonden, sinds de invoering van deze wet 44 jaar geleden. De al bestaande mogelijkheid voor de politie om vervolging te vermijden in gevallen waar meer heil wordt verwacht van een therapeutische benadering of het verlenen van gezondheidszorg, is nu als verplichting in de wet opgenomen. De hoop is dat deze wijziging een eind brengt aan de disproportionele veroordeling van Maori voor drugsvergrijpen.

Bron: The Spinoff, augustus 2019

Wat betekent Universeel Toegankelijke Gezondheidszorg voor mensen die drugs gebruiken: een technische instructie

Op 23 september 2019 hield de algemene vergadering van de Verenigde Naties een bijeenkomst op hoog niveau over Universeel Toegankelijke Gezondheidszorg. Deze INPUD technische instructie legt uit hoe Universeel Toegankelijke Gezondheidszorg zowel een kans als een zorg kan zijn voor de gezondheid en rechten van mensen die drugs gebruiken

Bron: IDPC en INPUD, september 2019

Agenda

12 november 2019: CHEMS ON TOUR, Rotterdam

Het aantal homo- en biseksuele mannen dat seks met drugs combineert, groeit wereldwijd in de gay community. Tegelijkertijd kampt de groep mannen met psychische, lichamelijke en seksuele klachten als gevolg van chemsex.

14 - 16 november 2019: 3rd European Chemsex Forum, Parijs

Op internationaal niveau eveneens aandacht voor het combineren van drugs en sex met alle risico's voor infecties.

22-23 november 2019: IVHEM, Amsterdam

International Viral Hepatitis Elimination Workshop 2019 met onder andere Harm Reduction als onderdeel van deze workshop.

22-29 November 2019: European Testing Week

Geïntegreerd testen op HIV en virale hepatitis. Klik op bovenstaande link als jij of jouw organisatie mee wilt doen.

25-26 november 2019: 3rd Hep-C Community Summit, Marseille

In het programma aandacht voor harm reduction, trainingen veilig gebruik, toegankelijkheid HCV behandelingen en veel meer.

27 november 2019: Nationale Hepatitis Dag, Rotterdam

Het platform voor alle betrokkenen binnen het veld van virale hepatitis in Nederland: beroepsgroepen curatieve zorg, patiëntenorganisaties, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg en beleidsmakers.

29 november 2019: 23e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, Amsterdam

Het thema is: Nederland naar nul. Met speciale aandacht om de zorg voor iedereen
toegankelijk te maken.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Daan van der Gouwe en Marjolein de Vries

 

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden | Doorsturen

copyright © Trimbos-instituut 2016