Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
juli 2013

K&Z komt op voor de rechten van alle kinderen die voor behandeling naar het ziekenhuis moeten. We zijn de spreekbuis voor kinderen en ouders en bevorderen de kind- en gezinsgerichtheid van de zorg.

Het congres 'Zorgen' in de 21e eeuw - NBC Nieuwegein -2 oktober 2013

Het congres 'Zorgen' in de 21e eeuw - NBC Nieuwegein -2 oktober 2013

Op 2 oktober bundelen V&VN Kinderverpleegkunde, V&VN VOG en Stichting Kind en Ziekenhuis de krachten op dit congres in een prachtig uitgebalanceerd programma.
De zorgsector in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De patiënt is nu partner in zorg, de pensioenleeftijd is verhoogd, sociale media zijn overal aanwezig en het kabinet bezuinigt. Hoe gaan we daar als zorgverleners, patiënten, ouders, kindergeneeskunde, obstetrie en neonatologie mee om?

Programma
In het programma van het congres komt de volle omvang van zorg rondom kinderen in beeld: van zorg rondom zwangerschap en bevalling, via zorg voor baby's, kinderen en jongeren tot de overgang naar volwassenenzorg. Het programma is zo samengesteld dat het interessant is voor alle zorgprofessionals in de kinderzorg èn ouders en adolescenten.

Meer weten? Klik hier

Helpt u mee aan ons onderzoek?

Helpt u mee aan ons onderzoek?

Stichting Pal, V&VN kinderverpleegkunde en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn op zoek naar ouders van zieke kinderen die hun mening over zorgbehoefte willen delen met ons.
Op dit moment worden in de zorg veel bezuinigingen doorgevoerd. Op de speciale zorg aan zieke kinderen zijn die bezuinigingen (nog) niet toegepast. Het is dringend noodzakelijk dat bij beleidsmakers en financiers wordt aangetoond dat in de toekomst ook niet mag gaan gebeuren! Er moet juist meer ruimte komen om deze zorg flexibel en naar behoefte te kunnen invullen. Als sector zijn we ervan overtuigd dat dit kan en geen extra geld hoeft te kosten. Daarom is op ons initiatief een onafhankelijk onderzoek ingesteld.
De resultaten van het onderzoek vormen een onderdeel van het rapport "Zieke kinderen verdienen gezonde zorg". Het rapport zal vóór 1 september verschijnen en zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Helpt u mee om zieke kinderen en/of hun ouders te laten deelnemen aan het onderzoek? Vul de vragenlijst in, verspreid de link en/of dit bericht : https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgbehoefte-kinderen
Alvast bedankt!

Gouden Smileys toegekend!

Gouden Smileys toegekend!

Wij feliciteren van harte het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Diakonessen-huis in Utrecht met het behalen van hun Gouden Smileys. Ieder van deze ziekenhuizen heeft de afgelopen maanden een geweldige prestatie neergezet in het verbeteren van de kindgerichte zorg.
Een bijzonder traject heeft zich voorgedaan bij het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Hoewel de eerste steen van het centrum in Utrecht nog niet gelegd is, zijn alle plannen al getoetst op kindgerichtheid. Daaruit bleek dat het ziekenhuis in wording een Concept Gouden Smiley waard is. Gefeliciteerd Prinses Maxima Centrum!

Klik hier voor een overzicht van alle ziekenhuizen met een Smiley

Persoonlijk Gezondheidsdossier met visie!

Persoonlijk Gezondheidsdossier met visie!

Afgelopen tijd heeft de NPCF, de koepel van patiënten- en consumentenorganisaties waar Stichting Kind en Ziekenhuis bij aangesloten is, een visiedocument uitgewerkt over het Persoonlijk Gezondheidsdossier. Kind & Ziekenhuis heeft hieraan bijgedragen door inbreng vanuit kinderpatiëntperspectief. We zijn zeer tevreden met het resultaat!

Hier leest u er meer over

In K&Z Magazine

In K&Z Magazine

K&Z Magazine verschijnt weer in augustus. Dit keer komt de zorg voor kinderen op de Spoedeisende Hulp ruim aan bod. In het magazine gaan we op zoek naar de goede voorbeelden en de verbeterpunten. U leest artikelen over sedatie bij kleine procedures, over het beschermen van kinderen tegen kindermishandeling, over onderzoek naar kindermedicijnen en over digitale kinderzorg.
Daarnaast vindt u in het K&Z Magazine gebruikelijke rubrieken als "opinie", dit maal over jongens met ADHD; "de verbetering" over kunstuitleen in het ziekenhuis, "het onderzoek" over hoe de betrokkenheid van patiënten de therapietrouw vergroot.Veel leesplezier! 

Word donateur en ontvang ons magazine

Powered by e-Vision