Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Naar 18 jaar - September 2014, Nr. 7    

NIX18 televisie en radio commercials over identificatieplicht

NIX18 televisie en radio commercials over identificatieplicht

Van 8 t/m 21 september en van 29 september t/m 5 oktober worden NIX18 filmpjes over de identificatieplicht uitgezonden op televisie. Op de radio zullen in dezelfde periode NIX18 commercials te horen zijn. Doel van filmpje en commercials is begrip te kweken voor winkelbedienden die aan jongeren een ID vragen bij aankoop van alcohol en tabak om zich er van te vergewissen dat jongeren wel de juiste leeftijd hebben waarop alcohol/tabak aan ze verkocht mag worden. Veel verkopers hebben onderling afgesproken dat ze jongeren tot 25 jaar om een ID vragen. Op de site staan een aantal veel voorkomende vragen over de identificatieplicht.

Meer materialen zijn te vinden op huisstijlvannix.nl

Nix18.nl vernieuwd!

Nix18.nl vernieuwd!

Vanaf 8 september is de website NIX18.nl geactualiseerd en uitgebreid. De website bevat veel meer informatie over lokale initiatieven (sport, onderwijs, evenementen). En u kunt via de site uw eigen NIXposters en banners maken. Nuttige informatie en foto's over lokale gebeurtenissen van NIX kunnen aangeleverd worden om op de site te plaatsen. Dit kunt u (vanaf woensdag 17 september) sturen naar: content@nix18.nl

 

Bekijk de nieuwe site

Narrowcastingspot legitimatieplicht

Narrowcastingspot legitimatieplicht

Deze spot kan uitgezonden worden op beeldschermen in bijvoorbeeld winkels of op festivals. Klanten en bezoekers kunnen de leeftijd raden van iemand op een foto. Wat blijkt? Op uiterlijk de leeftijd inschatten is moeilijker dan van tevoren gedacht wordt. De spot wordt afgesloten met: Lastig hè? Laat gewoon je ID zien. Deze narrowcast draagt bij aan het kweken van begrip bij het publiek dat het tonen van een ID aan personeel nodig is.

Op de site huisstijlvannix.nl is de spot te vinden

Geanimeerde logo's

Geanimeerde logo's

NIX18 heeft twee geanimeerde logo's die digitaal gebruikt kunnen worden. Deze logo's zijn op de website huisstijlvannix.nl downloadbaar.

Ga naar huisstijlvannix.nl

Convenant bevordering middelenvrije school

Convenant bevordering middelenvrije school

Bijna alle gemeenten in Nederland stellen een Lokale Educatieve Agenda op. De bedoeling van de Lokale Educatieve Agenda is dat de gemeenten samen met de betrokken partners (in ieder geval schoolbesturen) thema's in het onderwijs- en jeugdbeleid bespreken, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema's. Het streven naar een middelenvrije school kan een thema zijn. Een voorbeeld convenant is hier te vinden.

Meer uitleg leest u bij ‘Wat betekent de nieuwe wet voor scholen?’

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken

De periode na de zomervakantie is een goed moment om leerlingen en ouders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een interventie gericht op het voorkomen van drinken en roken aan te reiken. Vanaf schooljaar 2014/2015 is de Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken beschikbaar. Deze vervangt de PAS interventie, die alleen op alcohol gericht was. Met deze vernieuwde interventie wordt aangesloten bij de NIX18-campagne.

Lees verder op dgsg.nl

HBO-introductiedagen in Breda en Den Bosch

HBO-introductiedagen in Breda en Den Bosch

Onder de vlag van "Super Safe" stond GGD West Brabant en Hart voor Brabant samen met de verslavingszorg op HBO-introductiefestival in Breda en Den Bosch. Super Safe is een samenwerking tussen alcohol- en drugspreventie, Sense/Soa en Reizigerszorg. Veilig uitgaan is een belangrijk thema, maar er is ook aandacht voor veilig op (studie)reis en safe seks.

Bekijk ook de facebook-pagina

Wat kunt u nog meer verwachten?

Wat kunt u nog meer verwachten?

De jongerenaanpak via social media die focust op de schadelijke gevolgen van roken en drinken kunt u begin oktober verwachten.
En in december komt er een J/M voor ouders met een special over de sociale norm van NIX 18 en over de wettelijke leeftijdsverhoging naar 18 jaar. Deze zal ook bestelbaar zijn voor professionals via de website naar18jaar.nl.

Nix18 film door Think Before You Drink

Nix18 film door Think Before You Drink

Veel ouders worstelen met hun pubers over opvoeden en regels bij roken en alcohol. Think Before You Drink ontwikkelde een realistische film met humor over NIX18. Acteurs van Helder Theater spelen een gezinssituatie na: Martijn van 15 jaar vindt dat hij mag drinken omdat vrienden dat ook mogen. Wat denken zijn ouders? En hoe gaan zijn ouders zelf om met alcohol? Wat vindt zijn jongere zusje Maaike hiervan? De film (ca 14 min.) is een spiegel voor ouders en pubers. En is inzetbaar op informatiebijeenkomsten, maar ouders en kinderen kunnen er ook gezamenlijk naar kijken.

Naar Youtube-kanaal van Think Before You Drink