Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

K&Z komt op voor de rechten van alle kinderen die medische behandeling ondergaan in het ziekenhuis, thuis of elders. Wij fungeren als spreekbuis voor kinderen en ouders en bevorderen de kind- en gezinsgerichtheid van de zorg.

De Ervaringsmonitor; inzicht op basis van échte ervaringen

De Ervaringsmonitor; inzicht op basis van échte ervaringen

Eind 2014 presenteerde Stichting Kind & Ziekenhuis de allereerste Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte Zorg, een benchmark-rapportage op basis van ziekenhuiservaringen van kinderen, jongeren en hun ouders. Kind & Ziekenhuis verzamelde al die belevingen middels de Ervaringsmonitor; hét instrument om echt te ontdekken wat er leeft bij jonge patiënten en hun ouders. Alle informatie die in de Ervaringsmonitor wordt vergaard, wordt verwerkt in rapportages. Zo is er het Smiley Story Report, een periodieke publicatie die twee keer per jaar verschijnt en wordt afgenomen door ziekenhuizen die in het bezit zijn van een Gouden Smiley. Deze rapportage laat het ziekenhuis zien hoe kinderen, jongeren en hun ouders het verblijf in dit specifieke ziekenhuis hebben ervaren. Een ziekenhuis krijgt zo uitstekend inzicht in wat er speelt, wat er goed gaat, en waar verbetering mogelijk is.

De Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte Zorg is een jaarlijkse benchmark, die tevens standaard wordt afgenomen door ziekenhuizen met een Gouden Smiley keurmerk. Deze rapportage zal vanaf nu elk jaar in december worden uitgebracht. Om geinteresseerden meer inzicht te verschaffen in de werking van de Ervaringsmonitor en de opbouw en het resultaat van de rapportages hebben wij een volledig artikel aan dit onderwerp gewijd. Veel leesplezier!

Klik hier voor het artikel over onze Ervaringsmonitor

Nieuwe Smiley: Spoedeisende hulp (SEH)

SEH-kinderverblijf

Een bezoek aan de spoedeisende hulp zal nooit leuk worden, zeker niet voor kinderen. Maar het hoeft ook geen traumatische ervaring te zijn.  De nieuwe Smiley van Kind en Ziekenhuis ondersteunt ziekenhuizen bij het kindgerichter maken van hun spoedeisende hulp. Ter bevordering van optimale zorg voor kinderen ook op deze afdeling hebben Smiley-partnerziekenhuizen het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Rijnstate in Arnhem en het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes meegedaan aan een pilot. En alle drie deze ziekenhuizen zijn 'geslaagd'! Meer weten over de SEH-Smiley en de criteria? Lees dan het artikel hier over via onderstaande link of neem contact op Denise Joseph via d.joseph@kindenziekenhuis.nl; Denise kan verder helpen door het verstrekken van aanvullende info of het in gang zetten van de aanvraag van deze Smiley!

Lees hier meer de SEH Smiley en de criteria

Wanneer een kinderrichtlijn?

Afbeeldingvan de tool

Tool als hulpmiddelen bij de keuze: kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen. wanneer wel en wanneer niet?

Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben net zo goed als hen recht op evidence based zorg. Bij het ontwikkelen of herzien van kwaliteitsstandaarden wordt echter vaak onvoldoende aandacht besteedt aan specifieke doelgroepen, zoals kinderen. Het ontbreekt ontwikkelaars aan criteria of een tool om alert te zijn op dit specifieke perspectief en de aandacht die dit behoeft binnen de standaard. Wij ontwikkelden daarom in samenwerking met de VU Amsterdam een tool die concrete handvatten biedt om bij ontwikkeling of herziening van een richtlijn/kwaliteitsstandaard te inventariseren of er specifieke aandacht voor kinderen nodig is. Een medische kwaliteitsstandaard zónder inventarisatie met het oog op kinderen is namelijk geen volwaardige kwaliteitsstandaard.

Het hier getoonde stroomdiagram is tot stand gekomen met input van meerdere patiënten- en belangenorganisaties, zorgaanbieders en medisch wetenschappelijke verenigingen die zich bezighouden met medische kindzorg.

Meer info en downloaden van de tool via onze website

Ronald McDonald Kinderfonds: Jubileumbudget voor dertig ziekenhuizen

Ronald McDonald Kinderfonds: Jubileumbudget voor dertig ziekenhuizen

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum stelt het Ronald McDonald Kinderfonds een jubileumbudget beschikbaar waarmee dertig ziekenhuizen hun droomplek voor gezinnen mogen realiseren. Een unieke kans om samen met het Ronald McDonald Kinderfonds een concrete bijdrage te leveren aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun gezin!  

Tot uiterlijk 1 oktober 2015 kunnen Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen een plan indienen voor hun kinderafdeling. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een gezellige ruimte waar ouders zich kunnen ontspannen terwijl hun kind behandeld wordt. Of een speelruimte waar kinderen met hun broertjes en zusjes kunnen spelen tussen de onderzoeken door en even kunnen vergeten dat ze ziek zijn.

Een beoordelingscommissie honoreert dit najaar de dertig beste aanvragen met een inrichtingsbudget van maximaal € 20.000 per ziekenhuis. Dit lijkt ons als Kind & Ziekenhuis een unieke kans om het ziekenhuisverblijf voor de kinderen, jongeren en ouders dragelijker te maken!

Kijk hier voor alle informatie

Oproep aan kinderen, jongeren en hun ouders die verpleegkundige zorg ontvangen in hun eigen omgeving

Oproep aan kinderen, jongeren en hun ouders die verpleegkundige zorg ontvangen in hun eigen omgeving

Stichting Kind en Ziekenhuis wil in samenwerking met Stichting PAL, VGVK en BMKT de kindgerichtheid van de verpleegkundige zorg voor kinderen buiten het ziekenhuis (thuiszorg, kinderdagverblijf en kinderhospice) verbeteren. Hiertoe zijn wij bezig met ontwikkeling van een nieuwe Smiley, de Smiley Verpleegkundige KindZorg Thuis en Kinder(dag)verblijven.

HELP JE MEE met de ontwikkeling van deze Smiley?
HOE? Vul de VRAGENLIJST(en)* in en help Kind & Ziekenhuis, StichtingPal‬, ‪VGVK‬ en ‪BMKT‬ om de kindgerichtheid van de verpleegkundige in de iegen omgeving te verbeteren!
WIE? Als u(w kind) ervaring heeft met een kinderhospice en/of verpleegkundig kinderdagverblijf en/of verpleegkundige zorg thuis, dan zijn we op zoek naar jullie ervaringen!
*Kinderhospice: http://ow.ly/QUdPV
*Verpleegkundige KindZorg Thuis: http://ow.ly/QUe5n
*Verpleegkundig Kinderdagverblijf: http://ow.ly/QUefz
LET OP: op deze pagina's treft u drie versies van de betreffende vragenlijsten aan; één voor OUDERS, één voor JONGEREN en één voor KINDEREN.
Invullen duurt ongeveer 15 min. Met jullie hulp kunnen we de zorg voor kinderen nog beter maken. Alvast hartelijk dank!

Kind & Zorg Magazine najaar 2015

Kind & Zorg Magazine najaar 2015

In het volgende Kind & Zorg Magazine zullen we onder meer aandacht besteden aan aan het 'Hou Vast'-project. In het artikel kan je lezen hoe dit mooie initiatief zorginstellingen helpt om kinderen, jongeren en ouders te ondersteunen in de palliatieve en terminale fase van zorg. Ook spreken wij een aantal mensen uit de zorg over de huidige ontwikkelingen op het gebied van de concentratie van de zorg en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit in de kindergeneeskunde. Onze vaste rubrieken "de Achterban", "het Onderzoek", "het Kind" en een mooie column van Dr Piet leroy zijn een paar andere mooie onderwerpen. Oftewel: mis het niet!

http://www.kindenziekenhuis.nl/donateur

Powered by e-Vision