Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrije Start- 13    

Ouders doorverwijzen naar effectieve telefonische stoppen-met-roken coaching

Naar wie verwijs ik ouders door voor hulp bij stoppen met roken? En hoe vergroot ik de kans dat een ouder daadwerkelijk start bij de coach of begeleider? Goed en effectief doorverwijzen is vaak nog een grote uitdaging in de stoppen-met-roken zorg. Als Taskforce zijn we daarom blij dat we de interventie Rookvrije Ouders nu landelijk mogen gaan implementeren. Rookvrije Ouders is een effectieve telefonische stoppen-met-roken coaching voor ouders waar zorgverleners snel en makkelijk naartoe kunnen doorverwijzen. Na de online aanmelding door de zorgverlener (of de ouder zelf) neemt een stoppen-met-roken coach van Rookvrije Ouders binnen een week telefonisch contact op met de ouder voor een gratis kennismakingsgesprek. Ouders beslissen tijdens dit gesprek of ze met Rookvrije Ouders willen starten.

Meer informatie of ook ouders doorverwijzen naar Rookvrije Ouders? Of ben je gekwalificeerd stoppen-met-roken coach en wil je ook aan de slag voor Rookvrije Ouders? Ga naar rokeninfo.nl/rookvrijeouders of neem contact met ons op via rookvrijestart@trimbos.nl

Nieuwe animatie informeert ouders over derdehands rook

Om te voorkomen dat kinderen meeroken, houden steeds meer ouders hun huis rookvrij. Wat ouders echter vaak niet weten, is dat kinderen zo nog steeds schadelijke stoffen uit tabaksrook kunnen binnenkrijgen: derdehands rook. De nieuwe animatie Rookvrije Ouders laat zien wat derdehands rook is en verwijst ouders naar effectieve hulp bij stoppen met roken. "Het filmpje zet je aan het denken", vertelt een rokende moeder over de animatie. "Al rook je buiten, je kind rookt toch mee via derdehands roken. Helemaal stoppen is dus belangrijk".
De animatie biedt een mooie ingang voor het gesprek over stoppen met roken. "Ik heb het filmpje op het consultatiebureau aan ouders laten zien. Het kost een paar minuten maar is heel waardevol", vertelt jeugdverpleegkundige Anke Blom. "Het was een aanleiding om met de vader te praten over de stappen die hij wil zetten om te stoppen met roken". De animatie sluit af met een verwijzing naar ikstopnu.nl/rookvrijeouders. Hier kunnen ouders zich aanmelden voor de telefonische coaching Rookvrije Ouders (zie ook item hierboven). 

Bekijk de animatie Rookvrije ouders en deel het filmpje (tijdens het consult) met ouders. 

Hoe ver is jouw VSV met stoppen-met-roken beleid? Vergelijk het met de landelijke cijfers!

Het Trimbos-instituut en de Taskforce Rookvrije Start hebben in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar stoppen-met-roken (SMR) begeleiding binnen VSV's. Meer dan 500 zorgverleners vulden de vragenlijst in en ongeveer de helft van de VSV's hebben de vragen over hun stoppen-met-roken beleid beantwoord. Wat zijn de belangrijkste mijlpalen die uit de monitor blijken? Onderzoeker Marieke van Aerde (Trimbos) vertelt: "Het merendeel van de ondervraagde VSV's blijkt een multidisciplinair stoppen-met-roken beleid te hebben. Een mooi resultaat! Verder blijkt dat er vaak een vorm van samenwerking met de JGZ is. Daarover zijn we ook positief verrast. En verder heeft een merendeel van de ondervraagde VSV's een zorgpad voor zwangere vrouwen die roken." Waar liggen nog kansen voor de VSV's om hun SMR-beleid te verbeteren? Marieke geeft haar 3 belangrijkste tips:
• Betrek als VSV zorgprofessionals die SMR-zorg bieden, zoals stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen, bij de ontwikkeling van het SMR-beleid. Dit blijkt meestal nog niet te gebeuren. 
• Ontwikkel zorgpaden voor vrouwen die vóór of in de zwangerschap gestopt zijn, en zorgpaden voor rokende partners of huisgenoten. Slechts een minderheid van de VSV's heeft deze zorgpaden, terwijl dat van groot belang is voor het voorkomen van terugval na de zwangerschap.
• Communiceer als VSV het SMR-beleid helder naar de aangesloten organisaties en professionals. Zorgprofessionals blijken nog niet altijd op de hoogte van dit beleid.

Alle resultaten uit de monitor staan op heldere wijze beschreven in de factsheet 'Stoppen-met-roken begeleiding binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Bij elk resultaat staat ook een tip waarmee je als VSV het eigen stoppen-met-roken beleid kan verbeteren. Wil je advies, een presentatie van ons tijdens een VSV-vergadering, een werkbezoek van de Taskforce of een training? Mail naar rookvrijestart@trimbos.nl.

Workshop Rookvrije Start in aantocht

Met (aanstaande) ouders in gesprek gaan over stoppen met roken, op een motiverende manier en zonder oordeel? Dat vraagt om veel oefenen! Om die reden is de Taskforce gestart met de ontwikkeling van een workshop, als aanvulling op de e-learning Rookvrije Start. Uit gespreksgroepen met zorgverleners werd duidelijk waar behoeften voor de workshop liggen, wat passende werkvormen zijn, en waarom het bespreken van stoppen met roken in de praktijk zo'n uitdaging kan zijn. Deze input is in een trainingsmodel gegoten en aangescherpt door professionals uit het werkveld en ervaren trainers in de motiverende gespreksvoering. Het resultaat: de nieuwe workshop Rookvrije Start!
In de workshop ontdek je wat je als zorgverlener kan betekenen voor een ouder die rookt of gestopt is, waarom een aanpak wel of niet werkt, uit welke stappen een gesprek over stoppen met roken bestaat en hoe je deze stappen het beste tot uitvoering brengt. Deelnemers worden aan het werk gezet met verschillende oefeningen, zodat zij zoveel mogelijk zelf kunnen ervaren en oefenen.
Op dit moment richt de workshop zich op kraamverzorgenden en JGZ-professionals. Op termijn zal de workshop doorontwikkeld worden voor andere beroepsgroepen die te maken hebben met het ongeboren of opgroeiende kind. De pilotfase is inmiddels gestart. De eerste pilot van de workshop is met enthousiasme ontvangen door een groep kraamverzorgenden en de komende weken zullen meerdere gemotiveerde organisaties aan de pilot deelnemen. Vanaf april/mei zal de workshop Rookvrije Start ook in jouw kraamzorg- en JGZ-organisatie inzetbaar zijn.

Heb je interesse? Of wil je ook deelnemen aan de workshop Rookvrije Start? Mail dan naar rookvrijestart@trimbos.nl.

Kraamverzorgende of manager kraamzorg? De Taskforce vraagt jouw hulp!

Heeft jouw kraamzorgorganisatie al een rookbeleid? Hoe ziet dit beleid eruit en hoe wordt het bij medewerkers onder de aandacht gebracht? Wat bespreek je als kraamverzorgende met ouders over roken? We horen het graag van jou!
Het Trimbos-instituut en de Taskforce Rookvrije Start brengen met een online vragenlijst de stand van zaken binnen de kraamzorg in kaart. Dit doen we door zowel beleidsmedewerkers als kraamverzorgenden vragen te stellen. De resultaten worden gebruikt om kraamverzorgenden gerichter te ondersteunen bij de gesprekken met (rokende) ouders. Ook kunnen we management zo beter ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid.

Help je ons mee door de online vragenlijst in te vullen? En deel de link (www.trimbos.nl/kraamzorg) met jouw collega! Je maakt kans op één van de 150 gratis e-learnings Rookvrije Start (4 accreditatiepunten KCKZ).

Kort nieuws!

  • Van maart 2017 tot oktober 2019 werkte GGD Kennemerland in de wijk Haarlem Oost aan een Rookvrije Generatie. Via een intensieve wijkaanpak werd ingezet op een rookvrije omgeving voor kinderen, rookvrije huishoudens en een lokale campagne met als boodschap 'rookvrij is de norm'.  Zo werd er een gratis stoppen-met-roken groepstraining voor zwangere vrouwen en jonge ouders georganiseerd en vond er een bijeenkomst plaats met zorgverleners waarin het stroomschema uit het addendum over roken tijdens zwangerschap besproken werd. Een mooi voorbeeld van de manier waarop dit thema lokaal aandacht kan krijgen, en wat hierbij knelpunten en successen zijn. Lees het hele eindverslag
  •  De JGZ Richtlijn Astma is geactualiseerd. In de richtlijn is recente informatie over (stoppen met) roken opgenomen. Zo wordt uitgelegd hoe je als zorgverlener met ouders in gesprek gaat over stoppen met roken, waarbij voor meer informatie verwezen wordt naar de e-learning. Ook wordt de verbinding gelegd met de interventie Rookvrije Ouders. Bekijk de vernieuwde richtlijn.
  • Op donderdag 6 februari was de Taskforce met een workshop (door Clasien van der Houwen en Noor Rikkers) en een materialenstand vertegenwoordigd op de landelijke bijeenkomst Kansrijke Start. Als landelijke Taskforce Rookvrije Start verkennen we de samenwerking met Kansrijke Start. Is er vanuit jouw lokale Taskforce Rookvrije Start al verbinding met de Kansrijke Start?
  • Hoe bereik je kwetsbare rokers? Kom op donderdag 12 maart naar het symposium De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker. Er worden voorbeelden uit de praktijk gedeeld, en valkuilen en kansen in de toeleiding naar hulp om te stoppen met roken.