Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Naar 18 jaar - maart 2015, nr. 9    

NIX18 start nieuwe campagne

NIX18 start nieuwe campagne

Vanaf 23 maart t/m 20 april start een nieuwe campagne van NIX "Hoe je hem ook maakt, NIX is de afspraak", gericht op ouders met kinderen onder de 18. In verschillende filmpjes wordt op ludieke wijze duidelijk dat ouders de afspraak van NIX met hun zoon of dochter op vele manieren kunnen maken.
Door de NIX-afspraak dit jaar weer centraal te zetten in de massamediale campagne, versterkt de campagne dat meer ouders NIX niet alleen normaal vinden, maar daar ook naar handelen door een concrete NIX-afspraak te maken met hun opgroeiende kinderen over roken én drinken. De campagne is aanwezig op TV (publieke en commerciële omroepen), met online video's (preroll's) en via posts op Twitter en Facebook.

Op nix18.nl zijn vanaf 23-3 een aantal campagne uitingen te vinden

Effectonderzoek NIX18 campagne

Effectonderzoek NIX18 campagne

Eind 2013 is de campagne NIX18 gestart. Door middel van campagne-effect onderzoeken worden bij iedere campagneperiode de effecten van de campagneactiviteiten gemeten. Uit de eindrapportage van 2014 kwamen een aantal positieve resultaten.

Zo zien we dat steeds meer ouders de sociale norm -het is normaal om niet te roken en te drinken onder de 18- omarmen (2013: 64%, 2014: 71%) en daar ook steeds vaker afspraken over maken met hun kinderen (2013: 21%, 2014: 31%). Ook het drinkgedrag onder jongeren lijkt te verbeteren: steeds meer 18-minners geven aan dat ze geen alcohol drinken (2013: 55%, 2014: 64%) en ook de ouders geven dit aan. Op het gebied van rookgedrag zien we nog geen ontwikkelingen, maar het percentage ligt daarbij al vrij hoog (89%).

Lees verder

Expertmeeting Alcohol, hersenontwikkeling en jongeren

Expertmeeting Alcohol, hersenontwikkeling en jongeren

Op 10 februari j.l. organiseerde het Trimbos-instituut, i.s.m. STAP, een expertmeeting voor professionals uit het (preventie)werkveld over de stand van de kennis met betrekking tot alcohol en het puberbrein. Op deze bijeenkomst presenteerde Sarai Boelema resultaten van haar promotieonderzoek en gaven Reinout Wiers en Eveline Crone een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek op hun betreffende vakgebied over het effect van alcohol op de ontwikkeling van het puberbrein.

Lees het verslag van deze bijeenkomst

J/M Online

J/M Online

Op J/MOuders.nl staan nieuwe artikelen, blogs en de vraag en antwoord-rubriek in het teken van NIX18. Zoals een informatief stuk over pubers, hokken en keten; een blog over de overheid van NIX door Ninette van Hasselt (Trimbos-instituut), een blog over vriendjes van je kind die roken door Mercy Hiltrop (redacteur J/M Online) en een artikel over hoe je een gesprek over roken hebt met je kind. En antwoorden op de vraag wat je moet als je dochter van 15 aangeschoten thuis komt en  vragen over roken.

Of ga direct naar de homepage van JMouders.nl

IkPas, een groot succes

IkPas, een groot succes

Op 2 maart sloot de inschrijving voor IkPas, de paraplu voor regionale acties met 30 of 40 dagen zonder alcohol, met 4600 mensen die zich inschreven en de website IkPas.nl bezochten. Het hoge aantal deelnemers maakt duidelijk dat de tijd rijp is voor deze 'ervarings'-campagne die tegemoetkomt aan latente behoeftes. De motivatie om mee te doen aan de acties van IkPas is heel divers: zoals het goede voorbeeld geven aan de NIX18-generatie, een periode zonder alcohol als grote schoonmaak, lichaamsgewichtverminderaar, uitdaging en zingeving.

Lees verder

Inspiratiesheet Alcoholvrij en NIX18

Inspiratiesheet Alcoholvrij en NIX18

Door het verhogen van de leeftijdsgrens is voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar het uitgaan veranderd. Met name voor de 16- en 17-jarigen die eerst wel mochten drinken en nu niet meer. Het afgelopen jaar zijn veel leuke initiatieven ontstaan om deze jongeren een alternatief te bieden en te voorkomen dat ze zich terugtrekken om, buiten het zicht van ouders en andere toezichthouders, te experimenteren met alcohol. In deze inspiratiesheet staan de ervaringen met alcoholvrije experimenten uit het eerste campagnejaar van NIX18, de do's en don'ts en praktische tips over hoe we samen de norm geen alcohol tot 18 jaar kunnen versterken.

Bekijk de inspiratiesheet

Nieuw receptenboek Happy Drinks van NIX

Nieuw receptenboek Happy Drinks van NIX

Speciaal voor de NIX18 campagne heeft Pierre Wind een aantal nieuwe Happy Drinks gecreëerd. Echte eye catchers die snel te maken zijn, een smaakkick geven en een geringe ingrediënten inkoopprijs hebben. In het "Receptenboek Happy Drinks van NIX" staan de nieuwe en succesvolle recepten.

Alle recepten, logo's en namen mogen vrij gebruikt worden en zijn bijvoorbeeld te vernoemen naar een eigen evenement of onderneming. De enige voorwaarde is dat de Happy Drink geen alcohol bevat en een (smaak)kick geeft.

Laat u inspireren door Happy Drinks van NIX

Infographic

Vanaf 23 maart is een infographic beschikbaar, gebaseerd op de landelijke scholierenstudies Peilstationonderzoek en HBSC, waarin de veranderingen in roken en alcoholgebruik door jongeren en het opvoedgedrag van ouders gedurende de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt wordt. De infographic is geschikt voor een breed publiek en kan ingezet worden om ouders en algemeen publiek bewust te maken van de positieve invloed die ouders hebben ten aanzien van het middelengebruik van hun kind. De infographic is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Te downloaden vanaf week 13