Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nr 19 - 15 juni 2017    
reactie meer info aanmelden

 

Medisch Contact geheel gewijd aan Verslaving

Het Netwerk Infectieziekten en Harm Reduction is trots om te melden dat het in grote mate heeft bijgedragen aan het themanummer Verslaving (mei 2017) van het tijdschrift Medisch Contact. In dit themanummer staat onder andere het artikel "Hepatitis C, alles uit de kast," waarin de Blauwdruk Zorgpad voor de hepatitis C zorg voor cliënten van de verslavingszorg wordt geintroduceerd. Deze is ook te vinden in de toolkit van de website www.hepcverslaving.nl

Bron: Medisch Contact, mei 2017

 

Nieuws

Harm Reduction bij themadeel Drugs in Handreiking Gezonde Gemeente

Harm Reduction bij themadeel Drugs in Handreiking Gezonde Gemeente

In het Loket Gezond Leven van het RIVM is nu ook informatie over harm reduction te vinden. Uitgelegd wordt wat harm reduction is, wat het aan gezondheidswinst oplevert en waar de gemeente op moet letten bij de invoering. Als goede voorbeelden worden spuitomruil in Rotterdam en medische heroïneverstrekking in Den Bosch genoemd. 


Bron: RIVM loketgezondleven, maart 2017

Start HCV Project Amsterdam voor effectieve Hepatitis C zorg

Start HCV Project Amsterdam voor effectieve Hepatitis C zorg

In februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

Het project richt zich zowel op opsporing van hen die nog niet getest zijn, als op heropsporing van eerder geteste en positief bevonden personen, die echter niet zijn behandeld. Mainline deed al eerder onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. 

Bron: Mainline, februari 2017

Onderzoek naar farmacologische behandelopties bij cocaïneafhankelijkheid

Mascha Nuijten schreef een proefschrift over de CATCH studie. In deze studie werden de haalbaarheid, effectiviteit en veiligheid van topiramaat, modafinil en vertraagde afgifte dexamfetamine onderzocht in de behandeling van crack-cocaïneafhankelijke patienten. De resultaten laten zien dat topiramaat niet aan te bevelen is als medicamenteuze behandeling van crack-cocaïneafhankelijkheid, en dat de potentiële effectiviteit van modafinil verder onderzocht moet worden. Agonistische behandeling met vertraagde afgifte dexamfetamine blijkt voor patiënten met chronische cocaïneafhankelijkheid op dit moment de beste optie.

Bron: Universiteit Leiden, april 2017

Nieuwe Hepatitis C e-learning

Sinds mei 2017 is de hepatitis C e-learning online. De E-learning is bedoeld voor verschillende beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen werkzaam binnen ziekenhuizen, GGD-en, penitentiaire inrichtingen en bedrijfsgeneeskundige diensten. De modules zijn gratis te volgen. Ook worden modules ontwikkeld voor GGD-artsen en huisartsen.

Bron: HepatitisInfo, mei 2017

Richtlijn Detox vernieuwd: factsheet nu beschikbaar

Richtlijn Detox vernieuwd: factsheet nu beschikbaar

Detoxificatie is een essentieel onderdeel van het verslavingsgeneeskundig handelen. De behandeling van patiënten in de fase van detoxificatie richt zich vooral op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen. De hiervoor geldende richtlijn uit 2004 is vernieuwd. Een handzaam overzicht in de vorm van een factsheet is beschikbaar via Resultaten scoren. 

Bron: Resultaten scoren, maart 2017

Naxalone. Preventie van dood door overdosis

Naxalone. Preventie van dood door overdosis

Onderzoek naar ervaringen met verstrekking van naxalone aan drugsgebruikers in Italië. Italië is een van de weinige landen waar het mee naar huis geven van naxalone duurzaam wordt gedaan. De studie naar de ervaringen met naxalone voorziet in een leemte.

Bron: Fuoriluogo Forum Droghe, 2017

WHO Global Hepatitis Report 2017

WHO Global Hepatitis Report 2017

Op de bijeenkomst van de European Association of Liver Diseases (EASL) in Amsterdam, 19-23 april 2017, heeft de WHO een nieuw rapport uitgebracht over de eliminatie van virale hepatitis. In 2015 is de UN-resolutie aangenomen om wereldwijd virale hepatitis B en C te bestrijden. Het huidige WHO rapport geeft de stand van zaken weer en identificeert de knelpunten. De mortaliteit aan virale hepatitis in 2015 was 1,34 miljoen, daarmee is de mortaliteit aan virale hepatitis vergelijkbaar aan de mortaliteit van TBC en hoger dan die van HIV. Het streven van de WHO is om in 2030 het aantal nieuwe infecties met 90% te hebben verminderd en de mortaliteit met 65%. Zie ook de infographic.

Bron: WHO, april 2017

 

Serieuze hiaten in viraal hepatitis beleid in Europa

Serieuze hiaten in viraal hepatitis beleid in Europa

In 52% van de 27 onderzochte landen ontbreekt het aan een nationaal plan om virale hepatitis B of C aan te pakken, ondanks de WHO oproep om zo'n plan te hebben. Slechts 3 landen hebben onbeperkte toegang tot de nieuwste hoog-effectieve medicijnen. Dit zijn maar twee van de sombere conclusies van het 2016 hep-CORE rapport over de status van het virale hepatitis beleid in Europa. Het rapport is gepubliceerd door de Europese Lever Patiënten Associatie (ELPA).

Bron: Hep B&C PPA, april 2017

Implementatie van HIV en HCV programma's met mensen die drugs injecteren

Implementatie van HIV en HCV programma's met mensen die drugs injecteren

In dit rapport staat de volgende vraag centraal: wat kunnen wij nu doen, met de middelen die ons ter beschikking staan, in alle soorten maatschappelijke omgevingen die we zien, om de verspreiding van HIV en Hepatitis C te voorkomen bij mensen die drugs injecteren? Het rapport biedt praktische handvatten - met bijdragen en voorbeelden vanuit de hele wereld - voor de implementatie van HIV en HCV programma's.

Bron: UNAIDS, mei 2017

 

Nieuw voorstel EU-actie plan voor drugs

Nieuw voorstel EU-actie plan voor drugs

Het voorgestelde plan roept op om toegang tot harm reduction programma's (inclusief naald- en spuitomruil, opiaten vervangende middelen en behandelprogramma's met naxalone) op te schalen. Ondersteuning voor laatstgenoemde is van belang, omdat het aantal doden gerelateerd aan drugsgebruik (-overdoses) toeneemt in de EU.

Bron: TalkingDrugs.org, maart en juni 2017

Investeren in Harm reduction in de Europese Unie

Harm Reduction is in Europa ontstaan, en daar zijn de successen van deze benadering het meest zichtbaar. Onder de meest succesvolle landen met een langdurige investering in Harm Reduction staat Nederland er goed bij.

Helaas dreigt de situatie in een aantal landen te verslechteren, door afname van financiën en politieke steun. In sommige landen is er sprake van een financieringscrisis waar echt aandacht voor moet komen om de publieke gezondheid te blijven waarborgen. Het rapport geeft de huidige situatie in 18 landen weer. 

Bron: IHR, april 2017

De EASL HCV Advisory App

De EASL HCV Advisory App

De EASL heeft een App gelanceerd die snel de geschikte behandelopties van een patiënt met een hepatitis C infectie geeft. De App geeft het behandeladvies uit de EASL richtlijn weer. In de App kunnen de antivirale middelen die niet beschikbaar zijn in een land, uitgeschakeld worden. De App is te downloaden in de App Store en in Google Play.

Bron: EASL, april 2017

 

Gevangenen nog steeds genegeerd in Harm Reduction programma's

Gevangenen nog steeds genegeerd in Harm Reduction programma's

In het Global State of Harm Reduction report van 2016 door Harm Reduction International (HRI) wordt duidelijk dat de gevangenispopulatie die het meest kwetsbaar is voor HIV en HCV nog steeds achtergesteld wordt bij HR programma's.

Wereldwijd is de status van harm reduction in gevangenissen inadequaat, onbetrouwbaar en onwettelijk, met alle gevolgen van dien. Lees de blog van Gen Sander op Penal Reform International. 

Bron: penalreform.org, februari 2017

 

Agenda

20-23 juni 2017: Dutch Liver Week te Leiden. Onder andere op het programma: Wanneer virale hepatitis behandelen?

26 juni 2017: Wereldwijde Actiedag met als thema: Support don't punish. Over de gehele wereld vinden in diverse steden acties plaats.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoordineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel, Marjolein de Vries en Moniek Zijlstra-Vlasveld

 

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden |

copyright © Trimbos-instituut 2016