Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Helder op School - mei 2020

Toolbox signaleren beschikbaar

Teneinde preventiewerkers te ondersteunen bij het geven van een training signaleren aan schoolmedewerkers op het vo, vso, praktijkonderwijs en mbo, hebben wij een toolbox ontwikkeld.
In deze toolbox tref je alles aan om een training signaleren van ± 2 uur uit te voeren. Je vindt er onder andere een PowerPoint met toelichting en een oefening, filmpjes en relevante achtergrondinformatie.

Wil je toegang tot deze toolbox? Stuur dan je verzoek in een e-mail naar helderopschool@trimbos.nl.

Met het verschijnen van deze toolbox, vervallen de e-learnings signaleren voor het vo, vso, pro en mbo. We bekijken hoe we de e-learning Middelenkennis verder vorm gaan geven en zullen je daarover nader informeren.

Informatiefolders Helder op School

Aan het begin van het schooljaar, hebben we jullie geïnformeerd over een nieuwe serie informatiefolders van Helder op School. Deze serie bestaat uit folders over onze verschillende lesprogramma's alsmede een algemene folder over Helder op School. De folders waren al verkrijgbaar als downloadversie, maar zijn vanaf heden ook beschikbaar in een fysieke oplage. De folders zijn te verkrijgen per bundel van 50 stuks. Een bundel kost €5,- per stuk (exclusief btw).

De folders zijn hier te bestellen.

Herziening Frisse Start: ervaringen gezocht

Het is inmiddels al weer vijf jaar geleden dat het brugklasprogramma Frisse Start voor het eerst werd aangeboden. Daarom is het nu tijd om te bekijken hoe Frisse Start verbeterd kan worden.

De Frisse Start ouderavond zal worden vervangen door een nieuw aanbod voor ouders van brugklasleerlingen, omdat de huidige ouderavond te weinig ingaat op het maken van afspraken over middelengebruik. Hoe dit nieuwe aanbod eruit zal zien, is nog niet bekend. Op dit moment bereiden wij een onderzoek onder ouders voor om dit inzichtelijk te krijgen. Hierin willen wij onder andere in kaart brengen welke drempels ouders ervaren om met hun kind over middelengebruik te praten, zodat we hier in het nieuwe aanbod meer aandacht aan kunnen besteden. Daarnaast zijn wij benieuwd welke andere (nieuwe) initiatieven er op dit moment zijn ten aanzien van het betrekken van ouders. Heb je zelf goede ervaringen en wil je deze delen? Neem dan contact op met Wilke Heijnen.

De komende tijd willen wij ook in kaart brengen of het lesmateriaal en de trainingen van Frisse Start moeten worden aangepast. Wij hebben al van enkele scholen en trainers feedback ontvangen, maar horen graag meer ervaringen en ideeën. Heb je in de afgelopen jaren met Frisse Start gewerkt, dan horen wij graag hoe dit is verlopen. Wil je met ons meedenken en/of ken je een school die ons hier meer over kan vertellen? Neem dan ook contact op met Wilke Heijnen.

Vervolg Smokefree Challenge

De laatste fase van de niet-roken wedstrijd Smokefree Challenge is voor dit schooljaar aangebroken. We hebben aanpassingen moeten doen. De sluiting van de scholen vanwege het corona virus, gooide roet in het eten. Het maken van een gezamenlijke eindopdracht werd voor veel klassen moeilijk, nu de leerlingen dit niet meer samen in de klas konden doen. Toch zijn sommige klassen erin geslaagd een team challenge in te sturen. Supertof dat dit gelukt is en ze mogen blij zijn met het eindresultaat!
Om nog meer klassen de gelegenheid te bieden de Smokefree Challenge af te ronden en zo mee te dingen naar de prijzen, hebben wij de deadline verschoven naar 22 juni 2020. Nu de scholen zeer waarschijnlijk weer beginnen op 2 juni, zullen misschien meer klassen hierin gaan slagen. Alle docenten zijn hier inmiddels van op de hoogte gesteld middels dit filmpje.

Volgend schooljaar ook meedoen aan de Smokefree Challenge? Neem dan contact met ons op!

Helderopvoeden.nl is live!

Omgaan met opgroeiende kinderen en met alle verleidingen die zij tegenkomen is niet eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat hier nog veel winst te behalen valt en wij merken ook dat ouders er veel vragen over hebben. Daarom is de website helderopvoeden.nl ontwikkeld.
Vragen als 'Wat kun je doen als je kind niks van je aantrekt?' en 'Hoe werkt het puberbrein?' worden beantwoord. Daarnaast staan er opvoedtips voor ouders met pubers op de website, voorbeeldgesprekken tussen ouder en kind en is er achtergrondinformatie te vinden.

Deze website is onderdeel van de recent vernieuwde publieksinformatiewebsites: www.rokeninfo.nl, www.alcoholinfo.nl, www.drugsinfo.nl, www.gameninfo.nl en www.gokkeninfo.nl. En vervangt de website www.hoepakjijdataan.nl.

Onderzoek Moti-4 in het vso/praktijkonderwijs

Moti-4 is een gesprekkentraject voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die door middelengebruik in de problemen dreigen te raken. Moti-4 is een erkende, effectief bewezen interventie en opgenomen in o.a. de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Mondriaan start binnenkort met een onderzoek naar Moti-4 bij leerlingen van het vso en praktijkonderwijs tussen 12-24 jaar met (beginnend) problematisch alcohol gebruik. In de afgelopen jaren is beperkt ervaring opgedaan met Moti-4 in het vso en praktijkonderwijs, waarna het materiaal deels is aangepast. Om er zeker van te zijn dat de aangepaste materialen echt aansluiten bij de doelgroep, worden de nieuwe materialen in de praktijk uitgeprobeerd in een kleinschalig pilotonderzoek. Mondriaan is op zoek naar preventiewerkers die hierbij kunnen helpen door één of meerdere Moti-4 trajecten uit te voeren op scholen in het praktijkonderwijs of vso in hun eigen regio.
Omdat de doorontwikkeling van de materialen gefinancierd wordt vanuit het Preventieakkoord alcohol, wordt de aangepaste Moti-4 in deze pilot ingezet bij alcoholproblematiek. Na de pilot zijn de nieuwe materialen ook beschikbaar voor andere problematiek. Deelname aan het onderzoek kost weinig tijd en bestaat uit slechts twee korte vragenlijsten die ingevuld worden met de jongere. Daarnaast hoort Mondriaan graag hoe het was om met de nieuwe materialen te werken. Na het onderzoeken en aanpassen van de methodiek Moti-4 in het vso / praktijkonderwijs, kunnen alle preventiewerkers in Nederland van de nieuwe interventie gebruik maken. Implementatie van de interventie vindt plaats door getrainde preventiewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met Gerald Adriana of Joyce van Erp