Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien -    

Help mee aan een Rookvrije Start!

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals - van verloskundige tot jeugdarts - slaan daarvoor de handen ineen. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. Doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De eerste concrete actie van de Taskforce is de geluidloze wachtkamerfilm Rookvrij zwanger.

Lees verder of bekijk de wachtkamerfilm

Zien roken, doet roken? Waarschijnlijk wel!

De onlangs gepubliceerde notitie 'Zien roken, doet roken' concludeert dat er waarschijnlijk een causaal verband bestaat tussen het anderen zien roken en het beginnen met roken door kinderen. Dit benadrukt het belang van een stoppen-met-roken advies aan rokende ouders. De nieuwste factsheet over het bespreken van (stoppen met) roken door zorgverleners laat zien dat hier nog veel winst te behalen valt.

Lees hier de notitie Zien roken doet roken of de factsheet Het bespreken van (stoppen met) roken door de huisarts en andere zorgverleners. 

Richtlijn en addendum Zwangerschap en Stoppen met Roken

De richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving is in 2016 herzien. In 2017 verschijnt het addendum Zwangerschap en Stoppen met Roken. Hierin wordt ingegaan op de effectiviteit van gedragsmatige en farmacologische interventies voor rokende zwangeren. Het DO-IT onderzoek heeft als doel om de uitvoering van de richtlijn te onderzoeken en gemakkelijker te maken. Wilt u meedoen aan dit onderzoek en wekelijks tips en informatie over de richtlijn ontvangen?

Lees verder

Ouders doorverwijzen naar effectieve hulp bij stoppen met roken

Het onderzoek naar de implementatie van de effectieve interventie Rookvrije Ouders is gestart. Doel is om te achterhalen via welke kanalen rokende ouders het beste in contact kunnen komen met deze interventie, welke ondersteuning het beste werkt en welke barrières ouders ervaren om ondersteuning te ontvangen. Wilt u ook rokende ouders snel en makkelijk doorverwijzen (en zo tevens bijdragen aan dit onderzoek)? 

Lees verder

Voorkomen van meeroken: hoe doen ze dat in de VS?

Op 13 oktober vond de themadag 'Kinderen en meeroken, aanpak in de VS' plaats. Deze themadag werd georganiseerd naar aanleiding van het bezoek van kinderarts Karen Wilson uit de VS. Zij sprak over de effecten van tweede- en derdehandsrook voor (ongeboren) kinderen.

Bekijk de presentaties van de sprekers van deze themadag.