Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrij Opgroeien -    

Rookvrije ouders door telefonische coaching

In 19% van de gezinnen met kinderen onder de 18 jaar wordt nog binnenshuis gerookt. Stoppen met roken is de beste manier om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien. Voor ouders kan de gezondheid van hun kind een motivatie vormen om te stoppen. We zoeken samenwerking met zorgverleners die in aanraking komen met rokende ouders en die ondersteund willen worden in laagdrempelige doorverwijzing naar telefonische coaching. 

Lees verder of zie de informatiebrief voor ouders

V-MIS onderzocht voor lage SES

Rookvrij opgroeien begint met een rookvrije zwangerschap. Roken tijdens de zwangerschap komt met name voor onder vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES). In de praktijk is echter gebleken dat de stoppen met roken interventie voor verloskundigen, V-MIS, niet altijd aansluit bij de behoeften van deze zwangeren. Het Longfonds is daarom in samenwerking met Trimbos en Pharos een onderzoekstraject ('PROMISE') gestart naar hoe de V-MIS zoveel mogelijk op deze doelgroep kan worden afgestemd. Daarnaast hebben 150 verloskundigen een vragenlijst ingevuld over knelpunten rond gebruik van de V-MIS. De resultaten hiervan worden in de zomer bekend.

Meer informatie over PROMISE  

Rookvrije generatie

Wie vanaf 2017 geboren wordt, moet volledig uit de rook opgroeien - zonder mee te roken en zonder de verleiding om te gaan roken. Dit is het doel van drie gezondheidsfondsen, die zich hebben verenigd in de campagne voor een Rookvrije Generatie. 

Meer informatie

E-learnings voor kraamzorg en JGZ

Kinderen zijn nog in ontwikkeling en daarom extra kwetsbaar voor de gevolgen van meeroken. De e-learning Rookvrij Opgroeien besteedt aandacht aan de risico's van meeroken en de maatregelen die ouders kunnen nemen om te voorkomen dat hun kind meerookt. Met behulp van gefilmde casussen worden vaardigheden aangereikt om het onderwerp op een prettige en efficiënte manier met ouders te bespreken.

Lees verder

Interventies rond roken tijdens de zwangerschap

In een nieuwe overzichtsstudie is beschreven wat op dit moment bekend is over de effectiviteit van stoppen-met-roken interventies op rookgedrag en geboorte uitkomsten bij zwangere of pas bevallen vrouwen. Er is bewijs dat psychosociale interventies roken tijdens de zwangerschap kunnen terugdringen en een positieve invloed kunnen hebben op geboorte uitkomsten, zoals gewicht van de baby. Het geven van beloningen als onderdeel van stopondersteuning lijkt in het buitenland goed te kunnen werken. In Nederland is dit nog niet onderzocht. 

Lees hier de studie of de belangrijkste resultaten in een factsheet.

V-MIS training met open inschrijving

De stoppen met roken interventie voor de verloskundigenpraktijk (V-MIS) is vernieuwd, met meer aandacht voor o.a. het stopadvies, preconceptie en meeroken. Naast de laatste wetenschappelijke inzichten is er ruimte voor het bespreken van lastige situaties uit de praktijk ten aanzien van roken. Op 22 juni is er een training met open inschrijving te Utrecht. Daarnaast is het mogelijk om de training op uw locatie te organiseren. 

Lees verder

Gemeentelijk beleid voor rookvrij opgroeien

"Gemeenten hebben een taak in het beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Waarom dan niet inzetten op beïnvloedbare factoren die de meeste ziektelast veroorzaken?" Aan het woord is Johan Osté, die tijdens de studiedag over gemeentelijk tabaksbeleid op 8 juni vertelt hoe ze dat in Amsterdam gaan doen. 

Lees verder