Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
nummer 20, oktober 2017    
reactie meer info aanmelden

Toolkit Somatiek & Infectieziekten voor opiaatafhankelijke patiënten

Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (NI&HR) heeft een toolkit Somatiek en Infectieziekten voor opiaatafhankelijke patiënten op haar website ingericht. In deze toolkit is de handreiking Somatiek & Infectieziekten opgenomen, met links naar belangrijke documenten en bronnen waar in deze handreiking naar verwezen wordt. Daarnaast bevat de toolkit praktische hulpmiddelen in het gebruik van de handreiking en tips voor implementatie. Het doel van de handreiking is om tot meer uniformiteit te komen in de somatische zorg voor opiaatafhankelijke patiënten. Het NI&HR ondersteunt instelling van verslavingszorg om, met behulp van deze handreiking, tot meer eenduidige werkwijzen te komen. Voor meer informatie, neem contact op met Anouk de Gee of Moniek Zijlstra-Vlasveld

Nieuws

Erratum

Erratum

In Update 19 leidde de link bij het bericht over de Richtlijn detoxificatie naar de oude factsheet uit 2005. Dit is de nieuwe factsheet. Met dank aan Boukje Dijkstra.

 

(Kosten-)effectiviteit van de nationale Hepatitis C informatiecampagne

In 2009-2010 heeft er in Nederland een nationale Hepatitis C informatiecampagne plaatsgevonden. Een recente internationale publicatie laat zien dat deze campagne onder mensen die drugs injecteren effectief en kosteneffectief was. Bij andere risicogroepen in de algemene bevolking was het effect bescheiden. De kans dat de campagne onder deze groep kosteneffectief was werd geschat op 34%. 

Bron: International Journal of Drugs Policy, september 2017

Nieuwe app met richtlijnen infectieziektenbestrijding

Nieuwe app met richtlijnen infectieziektenbestrijding

Vanaf medio juli staat de nieuwe app 'LCI-richtlijnen' in de AppStore en Google Play. Alle informatie die nodig is voor een adequate infectieziektebestrijding overzichtelijk in één app. Vanaf nu kunnen professionals werkzaam in de gezondheidszorg snel en makkelijk LCI-Richtlijnen, LCI-Draaiboeken, quizzen en folders met publieksinformatie raadplegen.

Bron: GGD GHOR, juli 2017

European Drug Report 2017

European Drug Report 2017


Wat zijn de nieuwste trends in drugsgebruik in Europa? Welke gezondheidsrisico's hangen samen met drugsgebruik en wat wordt er gedaan aan harm reduction? Deze en andere vragen zijn onderzocht in het Europese Drug rapport, het jaarlijkse overzicht over drugsgebruik in Europa. Daarnaast is er ook per land een rapport. Het Nederlandse rapport meldt een flinke stijging in het aantal overdosissen in 2016, de verklaring hiervoor is onduidelijk. 

Bron: EMCDDA, juni 2017

Nieuwe Europese gids over gezondheid en sociale respons op drugsproblemen

Nieuwe Europese gids over gezondheid en sociale respons op drugsproblemen

Deze gids, uitgegeven door het EMCDDA, geeft een overzicht van acties en interventies die zich richten op de negatieve gevolgen van het gebruik van illegale drugs. Naast de pdf van de gids wordt er een online database beschikbaar gesteld, met onder andere een pagina over harm reduction. De gids wordt 24 oktober 2017 gepubliceerd

Bron: EMCDDA, september 2017

 

Het EU-actieplan inzake drugs (2017-2020) volgens Drugreporter het meest progressieve actieplan tot nu toe

Het EU-actieplan inzake drugs (2017-2020) volgens Drugreporter het meest progressieve actieplan tot nu toe

Peter Sarosi stelt op Drugreporter dat de Europese Unie haar meest progressieve drugs actieplan tot nu toe heeft aangenomen. Volgens Sarosi is dat hoog nodig in een tijd waarin de Europese drugsmarkten dramatische veranderingen ondergaan en er nieuwe drugs verschijnen met nieuwe risico's voor de gebruikers waar nieuwe antwoorden en interventies voor nodig zijn.

Bron: IDCP, juli 2017

Engelse Harm Reduction Group reageert op het UK-drugsbeleid 2017

Engelse Harm Reduction Group reageert op het UK-drugsbeleid 2017

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft haar drugsbeleid voor 2017 gepubliceerd. De Engelse Harm Reduction Group, waarin diverse harm reduction organisaties zijn verenigd, maken zich grote zorgen dat er in het beleid geen aandacht is voor harm reduction. Terwijl het aantal drugsgerelateerde sterfgevallen op een recordhoogte is. Lees hun volledige reactie

Bron: IDCP, augustus 2017

De HR17 Conferentie Montreal: Uitkomsten en protesten

De HR17 Conferentie Montreal: Uitkomsten en protesten

• In mei 2017 vond de 25ste HR conferentie plaats. Van deze conferentie zijn video's van de verschillende sessies online te bekijken. 

• Inhoudelijke artikelen en presentaties van de conferentie vindt u hier.

• Tijdens de openingssessie werden er protesten gehouden, onder het motto: "They talk, we die". Deze protesten vroegen aandacht voor het feit dat er nog steeds duizenden mensen sterven aan een overdosis in Canada. 

Bron: IDCP, augustus 2017

Drugsgebruikers voorrang bij eliminatie van hepatitis C

Drugsgebruikers voorrang bij eliminatie van hepatitis C

Van 6 tot en met 8 september 2017 vond het 6de International Symposium on Hepatitis Care in Substabce Users (INHSU 2017) plaats. Op dit symposium deden hepatitis experts de oproep dat hepatitis C eliminatie alleen haalbaar zal zijn als drugsgebruikers prioriteit krijgen. U kunt hier de presentaties en het programma bekijken. De INHSU 2018 zal in Lissabon plaatsvinden. 

Bron: INHSU 2017, september 2017

Onderzoek naar de bereidheid onder intraveneuze drugsgebruikers om gebruik te maken van een gebruiksruimte op Rhode Island, USA

Tot op heden is er nog geen gebruiksruimte in de USA waar intraveneuze drugsgebruikers onder toezicht veilig kunnen gebruikers. Uit onderzoek op Rhode Island blijkt dat 6 van 10 intraveneuze drugsgebruikers gebruik zouden maken van een gebruiksruimte met toezicht, als er zo'n gebruiksruimte zou zijn. Met name factoren die het risico op een overdosis verhogen, waren ook gerelateerd aan een hogere bereidheid van een gebruiksruimte gebruik te maken. 

Bron: Harm Reduction Journal, februari 2017

Monitoren van kwaliteit en bereik van harm reduction

In een recent onderzoek is via een consensus-methode een set indicatoren vastgesteld om harm reduction op internationaal, nationaal en regionaal niveau te kunnen monitoren en evalueren. Het beoogde doel hiervan is de verdere ontwikkeling en implementatie van effectieve harm reduction interventies vooruit te helpen en van een structurele basis te voorzien.

Bron: Harm Reduction Journal, april 2017

Nieuw record in protesten tegen 'war on drugs'

Nieuw record in protesten tegen 'war on drugs'

Met acties in 205 steden en 93 landen is er op 26 juni 2017, de vijfde Internationale Actiedag, een nieuw record gevestigd in de strijd voor een humaan drugsbeleid. De protestanten eisen onder de naam "Support, Don't Punish" een drugsbeleid dat is verankerd in de publieke gezondheid en mensenrechten. Zie hier een verslag en foto's van de ludieke acties die wereldwijd plaatsvonden.

Bron: supportdontpunish.org, juli 2017

VN: “Wereldwijde daling nieuwe hiv-infecties loopt achter”

VN: “Wereldwijde daling nieuwe hiv-infecties loopt achter”

UNAIDS rapporteert dat het aantal nieuwe hiv-infecties wereldwijd te langzaam afneemt. 80% van de nieuwe hiv-infecties buiten Afrika, komt voor bij die groepen mensen die in veel landen gediscrimineerd en gecriminaliseerd worden, zoals homomannen, drugsgebruikers en sekswerkers. Het Aidsfonds meldt in haar bericht over dit rapport dat Amsterdam nadrukkelijk als de eerste Europese stad genoemd wordt voor het effectief aanpakken van de hiv-epidemie. 

Bron: Aidsfonds, juli 2017

Agenda

24 - 26 oktober 2017: Lisbon Addictions 2017 te Lissabon
Multidisciplinaire conferentie en netwerkforum over alle verslavingen.

9 november 2017: Nationale Hepatitis Dag 2017 te Utrecht
Thema: het Advies van de gezondheidsraad en hoe dit in het veld is geïmplementeerd.

17-24 november 2017: Europese HIV-Hepatitis Testweek in heel Europa
Doe mee en laat weten welke acties jouw organisatie onderneemt.

23 november 2017: FADO te Utrecht
Met onder andere dit jaar: Nieuwe richtlijnen en nieuwe behandelingen.

2018:

23-27 juli 2018: AIDS 2018 te Amsterdam 
De registratie start 1 december 2017.

19-21 september 2018: INHSU 2018 te Lissabon
Save the date.

Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en doorontwikkeling van harm reduction en infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website vindt u meer informatie over de activiteiten van het netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee, Agnes van der Poel, Marjolein de Vries en Moniek Zijlstra-Vlasveld

 

Disclaimer | Privacy statement | Afmelden |

copyright © Trimbos-instituut 2016